USA

Udvandringen

Over 300.000 danskere udvandrede til Amerika i den sidste halvdel af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet. I den periode havde Danmark et folketal på et par millioner. Udvandringen tog fart på i 1860'erne. Dampskibe og jernbaner gjorde det hurtige at komme til ny land. I 1862 kom Homestead-loven, der tillod enhver mand at erhverve 160 acre offentligt jord (115 tønder land eller 64 hektar) til en næsten symbolsk pris, hvis han beboede arealet i mindst fem år og opdyrkede minds 10 acre af prærielandet. Men prisen var høj på andre områder. Det var et slid at bryde den seje prærietørv og omdanne den til landbrugsjord. Det nye land bød på mange udfordringer fra naturen. F.eks. ekstrem tørke, ekstrem varme, ekstrem kulde, kæmpe græshoppersværme, kæmpehagl og tornadoer. Mange familier boede de første år i simple tørvehytter - nærmest jordhuler - før jorden gav afkast og de fik råd til at bygge træhus. Ved folketællinger i USA i dag angiver op mod to millioner amerikanere, at de er af dansk afstamning.