Udvidelse af hytte i klithede bliver principsag

Lokalpolitik 9. marts 2007 05:00

JAMMERBUGT: Skal ejeren af en lille naturskønt og afsides beliggende jagthytte på 18 kvm have lov til at erstatte den med et rigtigt feriehus på 60 kvm? Det principielle spørgsmål bliver i første omgang op til Miljøcenter Aarhus, efter at Jammerbugt Kommunes teknik- og miljøudvalg har set på ansøgningen om udvidelse af en hytte i klitheden nord for Klim. - Vi havde en lang diskussion om sagen, og jeg er selv meget i tvivl, fordi hytten ligger i et naturområde, hvor der ikke må bygges, siger udvalgsformand Otto Kjær Larsen (V). - Der er ingen tvivl om, at et byggeri vil være i strid med regionplanen, men der er en praksis, der siger at man kan få lov til at udvide gamle sommerghuse til ca. 60 kvm for at få en nutidig standard. Desuden ligger huset langt fra alfarvej, hvor det ikke generer andre, forklarer han. - Derfor sender vi nu sagen til en højere myndighed, som tager stilling til, om vi kan gå i gang med at lave den nødvendige landzonetilladelse til byggeriet. Ejler Winkel (UP) er stærkt i mod flertallets beslutning om at gå videre med sagen. - Den burde være afvist. Vi sagde nej til den samme sag i den gamle Fjerritslev Kommune, og det er en slingrekurs i forhold til den linje, vi ellers har lagt for byggeri i det åbne land i Jammerbugt kommune, siger han. - Det vil være synd og skam for naturen, tilføjer han. Fra teknisk forvaltnings planafdeling oplyser teamleder Kell Agerbo, at hvis Miljøcenter Aarhus, som er de nordjyske kommuners nye planmyndighed, siger god for, at der kan arbejdes videre med bygge sagen, vil kommunen udarbejde en landzonetilladelse efter at have hørt naboer og Danmarks Naturfredningsforenings holdning. - Derefter kommer landzonetilladelsen ud i fire ugers offentlig høring, og er man utilfreds med den, kan man klage til Naturklagenævnet. - Vi aner ikke hvor lang tid processen vil tage, for det er første gang vi prøver det, tilføjer Kell Agerbo

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...