Udvidelse af Margrethelund er nødvendig

BUDGET 2008: Kære Karl Emil Nielsen Tak for din hurtige reaktion på mit læserbrev! Jeg tror du husker forkert når du skriver jeg har fejlciteret dig. Jeg citerede dig ikke, jeg refererede kun. Du skriver selv at du ¿udtrykte forundring over, at børne- og ungdomsudvalget samt teknik- og miljø ikke var nævneværdigt omfattet af sparekataloget¿. Det vil være ulogisk, at tolke det som om disse to udvalg så ikke skulle rammes af besparelser. Skal jeg så tolke det sådan, at du mener, at der ikke skal spares her, selvom du er forundret over, de ikke er i sparekataloget? Brønderslev Kommunes udgifter til ældreområdet ligger over gennemsnittet af andre kommuner. Udgifterne til Børn og Unge ligger under. Det vil være for plat at sige at børn og unge derfor er mindre værd end ældre, for det er ikke det, det handler om. Vi kan bruge sammenligninger til at se hvor vi måske kunne få mere ud af de penge vi bruger. Jeg mener bestemt ikke at der er områder der bliver serviceret mere end nødvendigt, men det er vel muligt at gøre nogle ting anderledes, og få mere ud af pengene. Kommunen får sjældent skyld for at være prisvindende arbejdsgiver, men hvis man i erkendelse heraf foreslår at overlade opgaver til andre, får man ren besked. I dagens avis ser jeg, at et flertal i socialudvalget vil stoppe udbygningen af Margrethelund, selv om licitationen er afholdt. Udbygningen af Margrethelund er velbegrundet p.g.a. stor søgning til plejehjemmet. På Stenumgård bor 11 beboere som havde et andet plejehjem som 1. prioritet, de havde altså ikke valgt Stenumgård hvis valget var frit. Jeg mener det er fornuftigt at lytte til brugerne, også her. Du skriver om nogle som muligvis er dummere end loven tillader. Jeg kender ikke loven så godt på dette punkt, at jeg kan dig ret eller uret. Men jeg kan se at der stadig ikke er noget om Dansk Folkepartis visioner, bortset fra hvad de ikke er.