Lokalpolitik

Udvidelse afgøres efter ferie

Længere tid til partshøring om Sindal Autoophugs planer

SINDAL:Det trækker ud med en afgørelse på, om Sindal Autoophug får lov til at udvide, idet der også skal tages hensyn til naboer, herunder en campingplads. Der er et år siden at Sindal Kommune sendte en lokalplan i høring, men der kom flere indsigelser tilbage, og tiden efter er brugt på forhandlinger med parterne. - Vores planlægger Bettina har snakket en del frem og tilbage for at få indsigelserne indarbejdet i lokalplanen, og et forslag til beplantning langs Gaden har været sendt ud til partshøring, oplyser borgmester Søren Risager. Det var meningen at økonomiudvalget på mødet i mandags skulle tage stilling til det reviderede forslag til lokalplan med henblik på en endelig vedtagelse på det næste kommunalbestyrelsesmøde, men på grund af sygdom hos en af parterne udsatte de behandlingen til efter sommerferien. - Han skal ikke ligge og være bekymret over udfaldet. Derfor er sagen udsat, tilføjer borgmesteren. For to og et halvt år siden byggede Sindal Autoophug en lagerhal på den modsatte side af Gaden ud for den gamle del af virksomheden, men den nye udvidelse på den samme side strækker sig hen over et areal, der ligger lige overfor LK Hytter & Camping og tæt på en privat bolig. Det er meningen, at der nye areal skal bruges til parkering af salgsbiler, af- og pålæsning samt evt. en hal.