Udvidelsen af Kragskovhede kører på skinner

Den planlagte udvidelse af Statsfængslet Kragskovhede bliver gennemført som planlagt, idet Nordjyllands Amts udvalg for teknik og miljø på sit møde i tirsdags besluttede sig til ikke at klage over den landzonetilladelse, som Frederikshavnkommune havde givet til byggeriet.

Teknisk forvaltning i amtet havde ellers argumenterne klar til en klage, nemlig det rent principielle i, at offentlige myndigheder rent administrativt dispenserer fra planloven i forbindelse med offentlige byggerier - og dermed kortslutter intentionerne i loven med hensyn til offentlige høringer og klageadgang. Men i lyset af, at en klage over landzonetilladelsen ville forsinke byggeriet af den kommende halvåbne fængselsafdeling så meget, at den formentlig ikke ville kunne stå klar til april næste år - som den skal - valgte amtets politikere den bløde linje. Resultatet af en forsinkelse kunne nemlig være, at Kriminalforsorgen fandt et andet sted at placere den halvåbne afdeling. - Vi blev nok lidt bløde i koderne stillet overfor 30-40 nye arbejdspladser. Desuden havde vi fået et brev fra borgerforeningen i Jerup, der synes, at udvidelsen er en god ide. - Så når et enigt byråd og selv borgerforeningen går ind for udvidelsen, må vi tro, at de ved, hvad der er bedst for kommunen, forklarer Niels Kristian Kirketerp (V), formand for udvalget teknik og miljø, om baggrunden for, at man lod kommunens tilladelse til byggeriet stå ved magt.