Udvidelsen af Vrå-Hallen er gået i gang

Hallen bliver en halv gang større, og der bliver med udvidelsen ny aktiviteter og ny brugere

VRÅ:Gravemaskinerne kom Vrå-Hallens formand, Torben Fisker, i forkøbet med det første spadestik til hallens udvidelse. Men Torben Fisker tog nu et spadestik alligevel og fortalte samtidig om, at de første tanker om en udvidelse af hallen blev fremsat tilbage i 1995. - De første planer var om ikke vidtløftige, så af en anden kaliber end de planer vi har idag, konstaterede han. De oprindelige planer gik på at skabe et stort sammenhængende idræts- og kulturområde omkring Vrå-Hallen. Projektet var etapeopdelt og omfattede en multihal til idræt, koncerter, teater og meget andet, en ridehal, der både skulle bruges af Vrå Rideklub og til udstillinger m.m., en svømmehal og en skøjtebane. Endelig ønskede man at binde hele området sammen med stier og beplantning. Nu er planerne betydeligt mere moderate - til gengæld kan de gennemføres. Der bygges en ekstra halv hal på 455 kvm i forlængelse af den eksisterende hal, et nyt og større motionscenter samt nye omklædningsrum og større klublokaler til VBI. 6,5 mio. kr. Udvidelsen bliver på ialt 950 kvm og kommer til at koste 6,5 mio. kr. - Det er bestyrelsens håb, at vi med udvidelsen kan fastholde vores brugere. Der må selvfølgelig også meget gerne komme andre grupper ind i hallen, så vi får et bredt spektum af brugere. Vi leger allerede med tanker om andre aktiviteter. Den nye halve hal får dimensioner til andre ting end dem, der traditionelt findes i et idrætscenter, sagde Torben Fisker, der dog ikke ville uddybe disse planer, da de endnu kun er på det spæde idéstadie. - Men vi håber i hvert fald, at vi kan skabe noget mere liv hernede og få nogle flere unge herned og dyrke idræt. Byggeopgaven er lagt i hænderne på HP Gruppen fra Harken og byggeriet er tilrettelagt sådan, at brugerne af hallen kommer til at mærke mindst muligt til det. Aktiviteterne i motionscentret kan således fortsætte et langt stykke hen ad vejen, mens opførelsen af det nye motionscenter står på. Der bygges nemlig uden om det gamle motionscenter, før det gamle rives ned.