Udvidelsen giver landbruget fordele

Billigere medhjælpere

HOBRO:Nye store købedygtige markeder, hvor vi kan afsætte vores mange gode produkter - og billigere arbejdskraft til de danske landbrug. I det hele taget ser Lone Sondrup, formand for Hobro og Omegns Landboforening, næsten kun fordele i udvidelsen af EU med 10 nye østlande: - Ganske vist kan jeg godt forestille mig, at østlandenes produkter i begyndelsen vil presse priserne, for deres omkostningsniveau er betydeligt lavere end vores. - Ikke desto mindre tror jeg på, at vi har fat i den lange ende, fordi den kvalitet, som vi kan levere, er betydeligt højere end østlandenes. - Det vil vare nogle år, inden de når samme niveau, og det giver os et vigtigt forspring på de nye markeder, hvor der også er store befolkningsgrupper med gode indtægter. Lone Sondrup tror ikke på, at polakker og andre borgere i de nye EU-lande vil vælte ind over den danske grænse for at søge arbejde, men nogle vil der sikkert komme, og hun understreger, at de er velkomne: - Man kunne godt forestille sig, at de i visse tilfælde vil skubbe danskere væk fra en række jobs, fordi de sikkert gerne vil nøjes med vores mindsteløn. - Det kan man selvfølgelig godt se som en ulempe, men fordelen er, at det giver danske landbrug mulighed for at spare på omkostningerne. Samtidig kan man håbe, at de nye befolkningsgrupper vil tilføre noget liv til vores små samfund på landet, hvor en del af de nye indbyggere uden tvivl vil slå sig ned. Lone Sondrup finder det positivt, at danske landbrug får denne chance for at spare på omkostningerne og øge indtjeningen, fordi mulighederne for en landmand herhjemme efterhånden er meget snævre, hvilket oven i købet bliver stadig mere udtalt: - Derfor tror jeg også, at flere og flere landmænd vil etablere sig i de nye EU-lande, hvor mulighederne er bedre. - Omvendt betyder det, at politikerne må give landbruget nogle bedre rammevilkår, hvis de ønsker at bevare arbejdspladserne herhjemme. - Efterhånden er der alt, alt for mange krav, og dem kunne der sagtens luges ud i uden at sætte niveauet hvad angår miljø og alt muligt andet over styr. - Blandt andet bliver politikerne nødt til at acceptere de helt store bedrifter. Det er kun dem, der kan forrente det høje teknologiske niveau, som er nødvendigt for at øge vores konkurrenceevne over for de nye EU-lande, mener Lone Sondrup.