Udvidelsen har været en succes

EU’s udvidelse har over tid givet gode gevinster af økonomisk og samfundsmæssig art for alle medlemslande i det samarbejdende Europa, viser en rapport fra Kommissionen.

Rapporten viser også, at der er nogle facts, som tydeligt understreger vigtigheden af at holde fast i integrationen af det indre marked og modarbejde tiltag, der har protektionistiske tendenser, som krisen kan give anledning til, og udvikling er præget af konsekvenserne grundet den finansielle krise, der har ramt de nye såvel som gamle medlemslande i EU, og derfor er det vigtigt, at sammenholdet i hele EU fastholdes, og ingen må være sig selv nærmest. Rundt om i den øvrige del af verden, og i Europa, er det protektionistiske væsen ved at stikke sine klør vel langt frem, selv USA’s nye højt besungne præsident taler også om "at købe amerikansk”. Problemet er nu, at landene er ved at blive sig selv nærmest ved at støtte egne virksomheder, og de seneste tendenser ser vi ganske tydelig i Frankrig med en stor støtte pakke til bilfabrikkerne og med pakken kræver Frankrigs præsident, at der ikke må nedlægges arbejdspladser i Frankrigs bilindustri, men vil til gengæld sætte en stopper for udflytning af produktion og arbejdspladser til bilproducenternes moderne og mere konkurrencedygtige bilfabrikker i andre EU lande. De tiltagende protektionistiske tendenser rundt omkring giver anledning til, at den tjekkiske regeringsleder, og formand for EU, indkalder til et topmøde 1. marts, hvor finanskrisen og de mange nationale redningsplaner er på dagsordenen. Det bliver vigtigt at regeringslederne koordinerer de forskellige initiativer og støttepakker der foregår på det nationale niveau, og det vil være en stor fejltagelse, hvis disse forskellige tiltage undergraver det indre marked, der i mange år har givet anledning til vækst og velstand i EU. Recepten må være, at frihandel og et velfungerende indre marked skal få os ud af den aktuelle krise, og lad os så blive fri for nogle kortsigtede protektionistiske tiltag.