Aalborg

Udvidelser

Landbrug ,der udvider til over 250 dyreenheder, skal have udarbejdet et regionplantillæg og en særlig miljøredegørelse.

Amtet arbejder for øjeblikket med at lave regler for, hvordan den administrative praksis for miljøredelgørelserne - VVM-redegørelser - skal være. Også Viborg og Ringkøbing amter overvejer, hvordan deres fremtidige praksis skal være.