Udvidelsesplan skal revurderes

Børne- og kulturudvalg vil se dokumentation for stort børnetal i Ulvehaven og have et bedre projekt

LENDUM:Der skal kigges på udvikling i børnetal og på de fysiske rammer endnu engang, inden børne- og kulturudvalget tager stilling til i hvilket omfang, der skal bruges anlægskroner til udvidelse af børnehaven Ulvehaven. - Vi havde en meget lang drøftelse af forholdene i Ulvehaven, hvor nogen stillede tvivl om tallene er rigtige. Derfor skal vi til næste møde have dokumentation for udviklingen i børnetallet selv om tallene er godt kendte. Desuden vil vi have revurderet det projekt til udvidelse, som børnecentret har sendt, siger udvalgsformand Ole Eskesen (S). Ulvehaven er jo en del af Børnecenter Lendum, og børnecentrets ledelse havde sendt et forslag, der vil koste mellem 250.000 og 300.000 kroner at gennemføre. - Der var et ønske om at få revurderet projektet, fordi vi får for lidt for kronerne. Der er for få kvadratmeter i udvidelsen. Under forudsætning af, at dokumentationen for børnetallet holder flere år frem, så er der et ønske om at få et projekt, der giver nogle bedre fysiske rammer for børnehaven, udtaler udvalgsformanden. Han udelukker ikke, at der kan blive tale om at lave en tilbygning i stedet for at flytte nogle vægge. Det er således ikke for at trække sparekniven frem, at børne- og kulturudvalget venter til næste udvalgsmøde for at tage endelig stilling til en løsning af Ulvehavens pladsproblemer. Børnehaven er normeret til 56 børn, men der er nu indskrevet 70, der skal passes. Frem til sommerferien venter børnehavens ledelse en yderligere tilgang på 6-8 børn, og til august starter man med et antal børn, der ligger på eller lige over den nuværende normering.