Aalborg

Udvider Aalborg Samarbejdet

{ REBILD: I det nordjyske erhvervssamarbejde, Aalborg Samarbejdet, deltager også Rebild, men bestyrelsen foreslår i forbindelse med kommunalreformen, at der oprettes et repræsentantskab bestående af medlemskommunernes økonomiudvalg. Bestyrelsen består af borgmestrene for de kommuner, som deltager i samarbejdet. Sagen er på sammenlægningsduvalgets sidste dagsorden inden jul.