Udvidet fusion styrker museet

HALS:Grundlovsdag sætter museumsinspektør Henrik Gjøde Nielsen sig til forhandlingsbordet sammen med Hadsund Egns Museum og Aalborg Historiske Museum for at forhandle om de konkrete detaljer i fusionen. - Nu har vi fundet ud af museerne i mellem, at det her er noget, der er godt for museerne, siger Henrik Gjøde Nielsen. Han er begejstret for fusionsplanerne. Han mener, at et ægteskab mellem de tre vil betyde, at Hals Museum får en mere selvstændig profil, selvom det lyder paradoksalt. Han peger på, at en fusion udelukkende mellem Hadsund Egns Museum og Hals Museum ville betyde, at man ville få ansvar for et større område, men samtidig ville konstruktionen også gøre de to små mueseer mere økonomisk sårbare. - Fusionerer vi med Aalborg, er vi ude over det med at være økonomisk sårbar. Desuden kan vi trække på de store ressourcer, der ligger i Aalborg, siger Henrik Gjøde Nielsen. Museumsinspektøren mener også, at samarbejdet vil styrke de andre fusionspartnere, og han slår fast, at den model, der nu arbejdes med er betydeligt bedre for Hals Museum. - Vi vil bibeholde vores særpræg hver især, og vi vil styrke det. Vi er klar over, at den lokale forankring er meget vigtig, siger Henrik Gjøde Nielsen.