Lokalpolitik

Udvidet juniorklub for egen regning

Kommunen vil godt organisere voksentilsyn med børn over SFO-alderen

SKØRPING:Når børn er færdige med 3. klasse, er det også slut med Skørping Kommunes tilbud om pasning efter skoletid. Men nu vil børn, skole og kulturudvalget undersøge muligheden for et såkaldt udvidet juniorklubtilbud for børn fra 4. klasse og opefter. Dog med den klare hensigt, at tilbuddet skal være 100 procent brugerfinansieret. - Vi forestiller os, at det skulle tilbydes hver eftermiddag mandag til torsdag, for eksempel fra skoletid og til 17-tiden. I det tidsrum skulle der være en voksen medarbejder til stede, men det skulle være et lidt løsere tilsyn end skolefritidsordningen, siger udvalgsformand Leon Sebbelin (R), som er ophavsmand til forslaget sammen med udvalgsmedlem Søren Jensen (S). De stillede det i forbindelse med den netop overståede budgetlægning for 2003. - Da det hele tiden har været meningen, at det skulle være økonomisk helt neutralt for kommunen, så har de andre i byrådet meget naturligt sagt, at ja, det må I da gerne gå videre med, fortæller Leon Sebbelin. I første omgang har børn, skole og kulturudvalget nu bedt ungdomsskoleinspektør Kenneth Thoft-Madsen om at lave en skitse til et udvidet juniorklubtilbud. - Det er selvfølgelig interessant, hvad det i givet fald ville koste, siger Leon Sebbelin. Når man har fået noget mere konkret på bordet, skal alle forældre til kommunens børn i 3., 4. og 5. klasse spørges, om de kunne tænke sig at benytte sig af tilbuddet. Først derefter tager udvalget stilling til, hvor man eventuelt skal oprette en udvidet juniorklub. - Det kan i princippet være alle steder, hvor der i forvejen er en juniorklub, som typisk har åbent en dag om ugen. Men interessen skal afgøre, hvor mange steder vi går i gang, siger Leon Sebbelin. Han erkender, at man måske lige så godt kunne lade forældrene selv tage sig af sagen, når nu kommunen ikke ligefrem vil bruge penge på det. - Men det er alligevel et tilbud, vi godt vil organisere på vegne af forældrene, siger udvalgsformanden.