Udvidet musikskole med i budgetdebat for 2004

DRONNINGLUND:Børne- og kulturudvalget har sagt ja til at tage et ønske om at udvide undervisningstilbuddet på Dronninglund kommunale Musikskole med i debatten om næste års kommunebudget. Ønsket om en musikskoleudvidelse er blevet fremsat af tre af musikskolens lærere. De vil have etableret et overbygningsmodul for på den måde at få skabt en projekt- og målorienteret undervisning for musikskolens mere ambitiøse elever. Ideen om en overbygning bakkes op af musikskoleleder Tom Blom, og mens Dronninglund Kommune er blevet anmodet om en projektstøtte på 100.000 kr. i to år, så har Tom Blom også støtteansøgninger inde ved Statens Musikråd, Amtscentret for undervisning og Uddannelsestyrelsen. Når man på musikskolen gerne vil have den nævnte overbygning, er det fordi, at erfaringer har vist, at elevernes indsats forbedres markant, når der arbejdes mere målrettet imod for eksempel en cd-indspilning, en koncert eller andet i samme dur. Planen er derfor, at hver elev i overbygningen skal tildeles 22,5 minut pr. uge. Disse minutter samles så i en timepulje, som efterfølgende bruges til diverse målrettede projekter som for eksempel et weekendophold i et studie, en koncertturné eller lignende. Den selvsamme timepulje vil også kunne give mulighed for en anderledes undervisning end den normale. Eleverne kunne således alle modtage for eksempel en koncentreret rytmisk træning med tilhørende stemmetræning, ligesom der med lærerteamets forskellige kompetencer også kan blive tale om en mere fleksibel og overlappende undervisningsform..