Udvidet skoledag for små elever koster 210.000 kr

Kulturudvalg drøftede konsekvens af enighed om flere timer på skoleskemaet

Skolevæsen 20. september 2002 08:00

SINDAL: Selv om kulturudvalget på det ekstraordinære udvalgsmøde i august udtalte enighed om at indføre en længere skoledag for elever på 1.-3. klassetrin, så tager udvalget ikke selv initiativ til, at der afsættes penge på i budget 2003. Punktet blev dog drøftet igen ved kulturudvalgsmødet i onsdags. - Jeg tog den med på dagsordenen igen, fordi vi skylder de ansatte i skolefritidsordningerne, at vi tager stilling. Vi skal nødig komme i den situation, at der ansættes mere personale i SFO, fordi alle skolebørn skal passes der, og nogle måneder efter bliver nogle af dem afskediget igen, fordi vi udvider skoledagen, siger kulturudvalgsformand Arne Boelt (S). Baggrunden for hans udmelding er, at flertallets budgetforslag for 2003 medfører, at skolebørn i de integrerede institutioner fremover passes i en SFO før/efter skoletid. Fra udvalget lægger man herefter op til, at finansieringen drøftes i partigrupperne i kommunalbestyrelsen. Endvidere er spørgsmålet om udvidet skoledag og dens indhold noget, der skal drøftes videre om med skolebestyrelserne, før der tages endelig politisk stilling. Lendum-ordning Baggrunden for enigheden i kulturudvalget var de foreløbige gode erfaringer med en anderledes skoledag i Lendum Skole, hvor de ekstra timer bruges til projekter med tværfagligt indhold med hovedvægt på kreative og kropslige fag. Mellem de to udvalgsmøder havde skoleforvaltningen lavet en konsekvensberegning, ifølge hvilken det vil koste 210.000 kroner at lave lignende ordninger på de andre skoler i kommunen. Og 87.500 kroner ekstra for budget 2003, hvis den udvidede skoledag for 1.-3. klassetrin indføres fra den 1. august 2003. Ved starten af Lendum-forsøget valgte kulturudvalget at putte 25.000 kr. pr. skoleår i den udvidede skolegang, og de øvrige merudgifter dækkes gennem en nednormering i skolefritidsordningen Troldehøj fra 2,2 til 1,7 svarende til 30 timer pr. uge. Mere dansk og matematik En anden væsentlig grund til at kulturudvalgsformanden fik sagen sat på dagsordenen igen er regeringens tidligere udmelding omkring at indføre mere dansk- og matematikundervisning i 1.-3. klasse. - Undervisningsminister Ulla Tørnæs er inde på, at der skal være nogle vejledende timetal og det synes jeg er fair, at kulturudvalget forholdt sig til. Regeringen har ganske vist aftalt med KL, at der intet kommer ud uden af der følger finansiering med, men vi ved jo fra tidligere, at vi ikke får fuld kompensation, forklarer Arne Boelt. Skoleforvaltningen havde til udvalgsmødet i onsdags også lavet en konsekvensberegning på regeringens hensigtserklæring, hvis den omsættes til lov. Den betyder en merudgift på 485.500 kroner det første år, og 202.300 kroner i år 2003, hvis den udvidede undervisning gælder fra den 1. august. - Så håber jeg ikke det bliver ene boglige fag, men at der også bliver plads til at lave en lidt anderledes skoledag, siger kulturudvalgsformanden.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...