Lokalpolitik

Udvik-lingsplan vedtaget

BROVST:Der skal flere politikere i styregruppen for helhedsorienteret byfornyelse. Det var den eneste ændring, kommunalbestyrelsen ønskede i den omfattende plan, der blev fremlagt for det kommende arbejde med kommuneplanrevision. I forslaget var lagt op til en styregruppe med borgmesteren som formand og forvaltningschefer som medlemmer, men der skal nu udarbejdes forslag, så gruppen får flere medlemmer. Forslaget til helhedsorienteret byfornyelse skal være klar til andet halvår af 2003, hvor der skal gennemføres en offentlighedsfase og udarbejdes et endeligt projekt sammen med byfornyelsesselskabet Danmark og arkitektfirmaet Svend Allan Jensen A/S. Der er ikke lagt tidsplan for resten af projektet. Helhedsorienteret byfornyelse er en del af kommuneplanrevisionens punkt om byfornyelse i Brovst by. Desuden skal kommuneplanen ændres med hensyn til udvikling i landdistrikterne samt erhverv og turisme.

Forsiden