Jerup

Udvikling af Jerup

JERUP:Borgermødet i Jerup torsdag aften var ikke særligt godt besøgt, kun 20 var mødt op. Emnet var ¿udvikling i landdistrikterne¿. Flemming Trenskjær fra landdistrikstkontoret i Hjørring som er co-ordinator for L.A.L. Vendsyssel fortalte om, hvordan man bedst griber et landsbyarbejde an lokalt og om støttemulighederne. Han opfordrede foreningen til kun at give sig i kast med én ting ad gangen, enten man nu sætter focus på natur, gode vilkår for tilflyttere eller turisme og erhverv, og han understregede, at initiativet skal være borgernes eget, at man selv man gå foran og tage fat, og at et samarbejde med nabobyerne kan anbefales. Han omtalte distriktsudvalget, der består af 26 repræsentanter fra landdistrikterne, hvoraf Borgerforeningens formand, Betty Steglich-Petersen, er den ene.