Lokalpolitik

Udvikling af turisme uden penge fra staten

Amtspolitikere mener, at staten favoriserer Øresundsregionen

NORDJYLLAND:Et center, der skal finde metoder til udvikling af turismen i Nordjylland, bliver et af de erhvervsprojektter, som amtspolitikerne søger at få med på amtets budget for næste år. På flere områder - bl.a. også med et Smagens Hus - vil amtsrådet søge at finde erhvervsprojekter, der på længere sigt kan skabe ny arbejdspladser. Amtet betegner det ny center, der skal udvikling turismen, som et turismeinnovationscenter. - Det kommer ikke til at ligge i Aalborg. Centret skal ligge i et af de øvrig turistområder, fastslår amtsborgmester Orla Hav (S). Her kunne bl.a. Løkken og Blokhus være mulige placeringssteder. I sig selv vil centret kun give et par arbejdspladser. Planen er, at det skal bidrage til udvikling af turistprojekter, der kan give udvikling. Blandt de nordjyske politikere giver det stor utilfredshed, at der ikke hos staten er penge at hente til centret, der skal udvikle turismen. Her ser amtspolitikerne med utilfredshed på forslaget til ny finanslov, hvor tendensen fortsætter fra i år med, at der fra staten ikke er penge til regional turistfremme. I en redegørelse for finanslovens konsekvenser for turismen, konstaterer amtets administration, at det eneste område, der får støtte fra staten til turistfremme, er Øresundsregionen. - Det mener jeg er dybt urimeligt over for os andre. Den favorisering af Øresundsregionen søger jeg at gøre opmærksom på så tit som muligt. Men jeg har ikke umiddelbart noget håb om, at det ændrer sig. Derfor må vi i Nordjylland søge selv at skabe mulighederne for en udvikling af turismen, siger Orla Hav. De knap 20 millioner kroner, som regeringen over tre år afsætter til markedsføring af Øresundregionen skal matche midler, som svenskerne har afsat til lignende formål. Her undrer Orla Hav sig over, at regeringen vælger så massigt at støtte et regionalt turisttiltag.Rettet mod initiativer, der kan skabe erhvervsudvikling, regner amtet med i 2005 at skulle afsætte fem-seks millioner kroner. Til centret, der skal udvikle turismen i Nordjylland, regner amtet med, at der også kommer støtte fra kommunerne og turistorganisationer som Midt-Nord-turisme, ligesom der kan være en mulighed for tilskud fra EU. Et andet projekt, der kommer erhvervslivet til gavn, hedder "smag på Nordjylland." Det kan også få turistmæssig betydning, idet det bl.a. går ud på, at fødevarer kan være med til at gøre Nordjyllands interessant for turister. Også til de projekt håber amtet, at kommunerne vil deltage. Foreløbig har amtet fået en række positive tilbagemeldinger fra kommuner og organisationer. Nogle byråd har dog sagt, at de, inden de melder tilbage, ønsker at drøfte sagen i kommunalbestyrelsen. Endelig indeholder de erhvervsmæssige amtstiltag også planer om at undersøtte et samarbejde mellem private virksomheder og det offentlige.