Frederikshavn

Udvikling for mestre

HJØRRING:Håndelag med murske og fuksvans er vigtigt, men ikke nok til at drive en håndværksvirksomhed med succes. Kompetence i ledelse, styring og edb er lige så afgørende. Nu får mestre og svende i Vendsyssel chancen for at udvikle sig selv og deres virksomheder. EUC Nord har sammensat et uddannelsesprogram for alle tre områder, som dels foregår på skolebænk, dels direkte på byggepladsen, hvor det vil kunne involvere alle medarbejdere. Lederuddannelsen for håndværksmestre begynder til oktober og omfatter en halv dag om ugen over to år. Kurset fører mestrene gennem virksomhedsorganisation og ledelse, økonomisk styring og regnskaber, entreprisestyring, byggejura, afsætning og strategi. Et edb-kursus for mestre og ægtefæller, som EUC Nord har god erfaring med, gentages med halv- og heldags kurser også fra oktober. Der er også mulighed for mere individuelle udviklingsforløb for den enkelte virksomhed med udgangspunkt dér, hvor medarbejderne befinder sig - nemlig på byggepladsen. - Der er ikke tale om, at der kommer en nålestribet konsulent og hælder en masse fine ord og kursustilbud ud over virksomheden, men om at en dygtig håndværker følger det daglige arbejde i virksomheden og sammen med mester fastlægger og gennemfører den nødvendige udvikling, forklarer uddannelsesleder for murer- og malerfagene Hans Ulrik Møller, EUC Nord. Behovene for efteuddannelse blev klarlagt i et samarbejde mellem landsdelens murermestre og EUC Nord sidste år, og siden har afdeling for bygge og anlæg i samarbejde med kursusafdelingen arbejdet på at udvikle konceptet. - Vi har valgt at gøre det bredere, så tilbuddet retter sig både mod for tømrer,- snedker, -murer- og malerfagene, fortæller Hans Ulrik Møller.