Lokalpolitik

Udvikling i detail-handelen

BRØNDERSLEV:Detailhandelsplanlægningen fylder godt i debatten for tiden. Det skyldes blandt andet, at ved den seneste revision af Planloven i 2002, er størstedelen af kompetencen omkring detailhandelsplanlægningen overført fra amterne til kommunen. - Det er sket for at sikre en sammenhængende planlægning af udviklingen i bymidterne, fortæller formand for Brønderslev Erhvervsudvikling, Arne M. Jensen. Men planlovens formål ligger fast. Nemlig at skabe et varieret butiksudbud i de små og mellemstore byer. - I Brønderslev Kommune er vi så heldige, at vi har et stort udbud af dagligvarekæder i selve Brønderslev by og i udkanten af byen - og alligevel har vi bevaret dagligvarebutikker i oplandsbyerne. Samtidig er vi også i den gunstige situation, at Brønderslev er interessant også for udefrakommende dagligvarekæder, som vil etablere sig. - Det nye forslag til detailhandelsplan har taget højde for dette, og der er foreslået en udvidelse af detailhandelsområdet til den anden side af Østergade og Vendsysselgade. Der har været en fordebat, hvor de handlende har udtalt sig positivt til forslaget, og deres argumenter i fin overensstemmelse med holdningerne i Brønderslev Erhvervsudvikling (BEU). - Jo flere butikker, jo mere handel kommer der til Brønderslev. Det er i øvrigt vanskeligt at finde lokaler til nye butikker i midtbyen, idet henvendelser om lokaler i Brønderslev som regel drejer sig om lejemål på over 200 kvadratmeter. - De kan ikke skaffes i midtbyen, med mindre der foretages butikssammenlægninger, og det er kun muligt ved tilfældighedernes spil. Men detailhandels-områder bør hænge sammen. - Det kommer det til med det ny forslag omkring slagterigrunden, hvor der er planer om at etablere butikker. - Grundlæggende er det således BEU’s opfattelse, at detailhandel i Østergade ikke vil udvande midtbyen. Store butikker vil derimod trække kunder til midtbyen, og med i billedet bliver gode parkeringsforhold tæt på midtbyen. - Brønderslev bør bevare sit image som en god handelsby, der fortsat udvikler sig. Og vi er stærke, specielt på dagligvareområdet, siger Arne M. Jensen.