Udvikling - ikke afvikling

I et læserbrev fra Aage Bach Jensen (14.1) bliver jeg (14.1.) beskyldt for ikke at arbejde for løsninger, der gavner miljøet og fremmer beskæftigelsen i dansk landbrug.

Intet kunne være længere fra sandheden! I Enhedslisten bekymrer vi os i høj grad om, hvordan dansk landbrug kan være med til at sikre beskæftigelsen og positivt kan bidrage til Danmarks økonomi. Men løsningerne findes desværre ikke i det konventionelle landbrug. Beskæftigelsen i det konventionelle landbrug har været stødt faldende det seneste år, samtidig med at bedrifterne giver underskud. På nuværende tidspunkt er det danske konventionelle landbrug på passiv forsørgelse fra staten og EU. Men dansk landbrug er en nøglesektor i forhold til fremtidens vækst og beskæftigelse. Netop derfor er det altafgørende, at vi så hurtigt som muligt får sat gang i en udvikling af dansk landbrugsproduktion og får omlagt det ubæredygtige konventionelle landbrug til et værdiskabende økologisk landbrug der kan bidrage til vækst og beskæftigelse. I modsætning til det konventionelle, giver det økologiske landbrug nemlig overskud, samtidig med at beskæftigelsen er højere. Dette skyldes både at produktionen er mere arbejdsintensiv samt at en større del af forarbejdningen ofte foregår på gården eller i lokalområdet. Sidst men ikke mindst belaster økologisk landbrug ikke miljøet, naturen og drikkevandet som det konventionelle. Uanset hvilket argument man vælger: økonomi, beskæftigelse eller miljø er der intet der taler for, at bibeholde det konventionelle landbrug i Danmark.

Forsiden