Vesthimmerland

Udvikling og afvikling - det er benhårdt!

HANDELSLIV:Når postbutikken lukker 1/10 2007- hvad så? Der er på nuværende tidspunkt lokalplan under udarbejdelse for baneområdet,. Er det ikke nu, at der skal vises mod og beslutsomhed omkring den udvikling som ønskes i dette område, herunder trafikplanlægningen? Jeg har hidtil haft den opfattelse, at der på banearealet ville komme en ny fødevarebutik, SuperBest og Føtex har været nævnt, nu her på det seneste har jeg ude i byen hørt at der er tale om at Kvikly flytter ud. Det beklager jeg meget. Udflytning fra midtbyen, det er netop den samme udvikling, som er sket i vore omegns byer for nogle år siden, resultatet heraf er rimelig kendt. Jeg skal dog ikke kloge i, om det er godt eller dårligt. Det er dog min vurdering, at det bedste ville være om der på banearealet kom en SuperBest eller Føtex frem for at flytte kundestrøm fra hovedgaden. Det er naturligvis godt at udviklingen planlægges i samarbejde med Handelsforeningen. Jeg så gerne at der i lokalplanen var taget højde for udflytning af rutebilstationen således at der på banearealet fremover blev tale om holdeplads, frem for en parkeringsplads til rutebilerne, det ville efter min mening også bidrage til en bedre trafikplanlægning i den indre by, herunder trafiktætheden i Jyllandsgade. Nu åbnes der op for seriøs drøftelse med Postvæsenet omkring den fremtidige placering, således at postbilerne kan få bedre forhold omkring til og frakørsel. Der er bare behov for mod og vilje.