Attrup

Udvikling og ikke afvikling

Lys og positiv fremtid i Jammerbugt Kommune?

I Attrup, en landsby ved Limfjorden, har vi mange gode kræfter, som via dialog, engagement og virketrang, gerne vil være med til at udvikle og bevare lokalområdet, som et attraktivt sted at leve og være! Dette er helt i overensstemmelse med de politiske visioner for Jammerbugt Kommune. Vi, der bor her, vil gerne, at der flytter unge mennesker hertil med børn, - vi vil også gerne beholde ældre medborgere, så vi har alle aldersgrupper repræsenteret; det giver en god dynamik i et lokalområde! Vi er ikke ildsjæle, men passer vores arbejde, betaler vores skat til gavn for velfærdssamfundet, kører med børn og unge, der skal befordres til skole og uddannelse! Vi vil gerne være med til at passe på landsbyen og bevare de naturværdier som er her, også udenfor byskiltene. En børnefamilie er netop flyttet til lokalområdet og det betyder soleklart meget for dem, at der er gadelys og dermed trygt og sikkert at bo! Det er altså vigtigt med et lys i mørket! Dog hænger Jammerbugt Kommunes visioner ikke sammen med virkeligheden! Efter vi er kommet i Jammerbugt Kommune har vi gang på gang oplevet serviceforringelser og dårligere vilkår indenfor offentlig transport, skolebuskørsel, ventetider for skolebørn , og nu også gadebelysning! Lige nu er Jammerbugt Kommune i gang med at nedtage allerede eksisterende gadelys udenfor byskiltene i hele kommunen, også i Attrup området! Disse gadelys blev opsat af tidligere visionære borgere og politikere for at skabe sikkerhed og tryghed for alle som færdes, enten gående eller cyklende, og for alle som bor i disse områder! Her i året 2010, med betydelig øget trafik, er det endnu mere vigtigt at sikre en tryg og sikker skolevej ! Således opfatter vi det som småligt, som ikke fremtidssikrende og som afvikling når politikerne fjerner eksisterende gadebelysning! Hvis politikerne vi leve op til deres visioner og gøre Jammerbugt Kommune til et attraktivt sted at leve og være for alle, så skal almindelige og fundamentale forhold som gadelys, sikker skolevej og offentlige transportmidler fungere! Vi ønsker udvikling og ikke afvikling. Vi vil kraftigt opfordre kommunalbestyrelsen til at genoverveje harmoniseringsplanerne for gadebelysning, således at vi kan beholde vores eksisterende gadelys og få genetableret den gadebelysning, der allerede er taget ned! Så vil flere borgere gå en lys og positiv fremtid i møde, og vi vil vi få attraktive bosteder, også udenfor byskiltene i denne skønne kommune mellem hav og fjord!