Udvikling sikrer nordjyske job

Tag et ekstra kig på emballagen, næste gang, De køber appelsiner.

Tilsyneladende bare et net af plast, men på Expo-Net A/S i Hjørring ved de bedre. Der ligger en fond af teknologisk viden bag. Virksomheden er en af Europas fire største fabrikanter af plastnet, og en million-investering i kroner og mandtimer har netop befæstet positionen. De magtfulde engelske supermarkedskæder skærper løbende kravene til deres leverandører om høj fødevaresikkerhed. Det får også konsekvenser for næste led i kæden - underleverandørerne. Expo-Net er en af dem. Adm. direktør John Klinkby og virksomhedens 3. generation, logistikchef, ingeniør Lars Klinkby, har ikke tøvet med at indrette sig på de engelske vilkår. De kan ende med at blive gældende i hele Europa, og den virksomhed, der i tide har erkendt det, står stærkest i konkurrencen, ved de. Og sådan kan øget indhold af viden i et tilsyneladende simpelt produkt sikre nordjyske arbejdspladser og skabe nye. Processen Et indrammet diplom, "Certifikate of Conformity", udstedt af det engelske handelskammer, British Retail Consortium, er virksomhedens bevis på, at supermarkedskædens krav er honoreret. Men det er en omfattende proces at nå så langt. Lars Klinkby forklarer: - Vore råvarer skal være godkendt til fødevarer. Alle led af fabrikationen skal være sikret mod forurening af det færdige produkt med f.eks. metalsplinter, snavs, blod fra en rift, hvadsomhelst. Hygiejnestandarden skal være være høj og sikker. Vi har måttet købe ekstra garderobeskabe, og det er f.eks. obligatorisk at vaske hænder efter toiletbesøg. Og man må ikke ryge i produktionslokalerne - fordi rygere tager jo hånden til munden, og det er i teorien en kilde til smitte. - Vi skal også kunne garantere samme krav opfyldt af vore transportfirmaer og leverandører, og har måttet foretage ekstra emballering af vore produkter. Han erkender, at nogle af certificeringens krav kan forekomme ovedrevne i forhold til den risiko, fremstillingen af et plastnet til appelsiner indebærer for fødevaresikkerheden. - Men det er så enkelt, når man indarbejder det som en rutine i produktionen, siger han. Dokumentation er nøgleordet, som det gælder i al certificering. Alt skal være beskrevet, helt ned til kontrakten med rottebekæmpelsesfirmaet, og inspektører fra certificeringsbureauet checker fabrikken med mellemrum. Samlet har virksomheden investeret trekvart million i certificeringen, op mod 400.000 kr. i direkte investeringer samt et mandår i tid, vurderer John Klinkby. - Kravene rammer Englands egen industri allerhårdest. Den er på mange områder 50 år bagud, men det kommer jo den virksomhed til gavn, som sørger for at være på forkant, siger han. Flere job Lars Klinkby er slet ikke i tvivl om, at investeringen betyder flere arbejdspladser. Expo-Net har 45 ansatte og vil indenfor et halvt år have ansat yderligere fem-seks medarbejdere. I indeværende år ventes en omsætningsfremgang på 15 pct. Virksomheden fremstiller omkring 700 forskellige nettyper, spændende fra simple net til mejseboller (årsproduktion: 15 millioner meter!) over havehegn til teknologisk avancerede bioblokke, som bl.a. anvendes tl atomkraftværkernes kølevandsrensning. Virksomheden udvikler og bygger selv sine maskiner, og netop nu eksperimenterer man med at fremstille net af en biologisk let nedbrydelig plasttype, baseret på majs. Eksporten, der går til 28 lande, tegner sig for 65 pct. af omsætningen. Og det er ikke en produktion, der uden videre kan flyttes til Fjernøsten eller Østeuropa. Netop den tætte forbindelse mellem udvikling og produktion, og den store fleksibilitet med mulighed for at imødekomme meget specifikke kundekrav, er en af virksomhedens styrker.