Lokalpolitik

Udvikling som aldrig før i Brovst

Aktiviteter i hvert eneste lokalområde, fastslår borgmester

Mogens Gade:Med landdistriktspolitikken har vi fået en plan for udviklingen i hele Brovst Kommune. FOTO: KURT BERING

Mogens Gade:Med landdistriktspolitikken har vi fået en plan for udviklingen i hele Brovst Kommune. FOTO: KURT BERING

BROVST:- Takket være landdistriktspolitikken, som vi udarbejdede i 2003, er der nu gang i så mange aktiviteter i Brovst Kommune som aldrig før, fastslog borgmester Mogens Gade (V) på generalforsamlingen i Venstre i Brovst Kommune. - Der er aktiviteter og engagement i hvert eneste lokalområde og også i centerbyen Brovst, tilføjede borgmesteren. Vi har nemlig fået det, som mange gennem mange år har efterlyst - en plan for udviklingen i Brovst Kommune. Den har vi fået via landdistriktspolitikken. Det er ikke en politik, som er udarbejdet af nogle få embedsfolk og så vedtaget af kommunalbestyrelsen. Nej, det er en politik, som borgerne rundt i lokalområderne har sat deres klare fingeraftryk på, og som over 50 mennesker i et afsluttende forum har været med til at formulere inden den endelige vedtagelse i kommunalbestyrelsen. - Vi har en landdistriktspolitik, som mange føler et ejerskab til. Vi har en landdistriktspolitik, som er handlingsorienteret, og som via handling sikrer, at der sker noget overalt i vores kommune, både af stort og småt, understregede Mogens Gade. - Men den decentrale politik, som har præget Brovst Kommune, har ikke været uden omkostninger for vores center- og handelsby Brovst. Det sidste gør, at vi nu satser rigtig stort i forhold til Brovst by. Der foretages store investeringer via den helhedsorienterede byfornyelse med deltagelse af private investorer. Vi har nu en center- og handelsby, som er klart på vej til at matche nabohandelsbyerne - Når der er gang i så mange ting i Brovst Kommune, hænger det meget sammen med, at vi i Venstre har gjort det, vi lovede før valget i 2001, nemlig at trimme Brovst Kommunes økonomi, så der hvert år er et driftsoverskud på 10 millioner kroner, som vi bruger til investeringer, pointerede Mogens Gade. Brovst Kommunes økonomi er på den baggrund blandt de stærkeste i Nordjylland, både hvad angår driftsresultater, likviditet og langfristet gæld. Mogens Gade fandt det vemodigt, at der er mindre end et år til, at Brovst Kommune ikke mere eksisterer. - Modsat er det så en utrolig god fornemmelse at få lov til at stå i spidsen for det store projekt, som hedder Jammerbugt Kommune, sagde han.