Lokalpolitik

Udvikling

Når en virksomhed går i stå og lever videre på det den har, så går der nogen tid, men derefter går det ned ad bakke. Det gælder også Frederikshavn og Skagen sygehuse. Her i Øst Vendsyssel betyder det tab af arbejdspladser og meget andet. Der er, med de store tab området har lidt, tale om en affolkning af Øst Vendsyssel. Med de erfaringer borgerne har fra en sag, som afskedigelsen af læge Brøns, hvor der blev indsamlet 2000 underskrifter til fordel for lægen, så er det forståeligt, at borgerne taber modet. Vi står overfor selvgode politikere og tjenestemænd, som ikke nedværdiger sig til at debattere med borgerne, hverken i aviser eller andet steds. Med byggeriet på Frederikshavns Sygehus og med den stigende betydning af sundhedsvæsenet er det klart, at de 2 sygehuse Frederikshavn og Skagen ikke skal nedlægges, men udvides. Nogle af de områder, hvor sundhedsvæsenet her i Nordjylland er langt bagud er nok indenfor forskning, fysioterapi og IT. Her er der muligheder og i håb om amtets snarlige nedlæggelse bør vi satse på, at alt vedrørende hjælpemidler og fysioterapi i Nordjylland samles under en ledelse med fysiurgiske læger tilknyttet og som ansvarlig ledelse. Sundhedsvæsenet skal have andre opgaver end at bygge flotte mausolæer for amtspolitikere og deres tjenestemænd. Naturligt er det, om der til et sygehus er knyttet en vidtgående forskning. Her er et område som epidemiologien helt givet stærkt forsømt på trods af de store muligheder og det samme gælder IT området. En oprydning i amtet og af spec. tjenestemænd, som har erstattet en ansvarlig udvikling med selvgod magtbrynde er helt grundlæggende.