Hjørring

Udviklingen må vendes

”For den usikre og ikke tilfredsstillende præstation”. Sådan lyder begrundelsen for et 5-tal på 13-karakterskalaen - og derfor er det på ingen måde imponerende, at Vendsyssel kun lige akkurat er i stand til at score en karakter på 5,4 på evnen til at tiltrække nye virksomheder og arbejdskraft. I hvert fald ifølge en ny analyse, ”Regionalanalyse - det skæve Danmarkskort”, udarbejdet af Jyske Bank. Umiddelbart kan det jo godt virke en anelse poppet at gå rundt og strø om sig med karakterer - lidt på linje med at ville klistre mere eller mindre storsmilende Smiley’er på alt muligt fra børnehaver til plejehjem - men bag barske ord som ”dumpekarakter” og ”taberkurs” ligger naturligvis en eller anden form for sandhed, som vi er nødt til at forholde os til, nemlig at der på det seneste nok snarere har været tale om afvikling end udvikling på disse kanter. Det kan alene ses af, at Vendsyssel i analysen kun kan knibe sig op på 7-taller, hvad angår beskæftigelse i væksterhverv, virksomheder med mere end 100 ansatte samt iværksættere. Og bortset fra et 6-tal i uddannelsesniveau står resten til netop dumpekarakter med vækst i beskæftigelsen og vækst i regionens erhvervsvirksomheder som absolut bundskrabere, to gange 03. Naturligvis lyder det altid nemmere end det er - men enhver negativ udvikling er til for at blive vendt, og derfor er det i sig selv glædeligt, at det bestemt ikke skorter på optimisme for fremtiden, udtrykt af Hjørrings borgmester, Bent Brown (S), der dels hæfter sig ved, at karaktergivningen bygger på to år gamle tal, dels påpeger, at ”status nu er, at der er god bevægelse i arbejdsmarkedet og gang i produktion, handel, byggeri og ejendomssalg”. En bitter sandhed om ikke bare Vendsyssel, men Nordjylland i det hele taget er, at vi har en tendens til at blive ramt hurtigere og hårdere i nedgangs- og afmatningstider, mens de optimistiske bølger skyller ind sidst på disse kanter, måske fordi der - set fra Rådhuspladsen i København og nærmeste omegn - er umådeligt langt til den anden ende af kongeriget, selv om computer- og internet-udviklingen må have forkortet en og anden afstand. Nu gælder det om ikke bare at ride med på en god bølge, men selv skabe den. Set fra disse kanter er den eneste umiddelbare, let drillende trøst, at hovedstaden måske nok står til karakter 10,5 - men at der ligger ganske meget forbehold bag karakteren 10: ”For den udmærkede, men noget rutineprægede præstation”. Altså: Det kører fint, omend på rutinen.