Lokalpolitik

Udviklingen styrer planlægningen

PLANLÆGNING:Mens vi venter og venter på kommuneplanen så tager teknik- og miljøudvalget initiativ til at nedsætte en Midtbygruppe med udvalgte foreninger som deltagere. Alle andre må så se til, når inderkredsen skøjter over den manglende overordnede planlægning for vores by. En kommuneplan er Brønderslev Kommunes overordnede plan for den fremtidige udvikling. Kommuneplanen skal tages op til revision hvert fjerde år. Helst med en offentlig debat, så kommunens borgere har en reel indflydelse på kommunens udvikling. Brønderslev Kommune fik sin første kommuneplan i 1985. Siden er kommuneplanen revideret to gange med begrænsede ændringer. For at finde Brønderslev Kommunes overordnede planlægning skal vi helt tilbage til 1985. I de 20 år, der er gået siden 1985, er udviklingen gået stærkt, og den overordnede planlægning er tilført en lang række kommuneplantillæg og et utal af lokalplaner. Resultatet er, at de overordnede mål bliver svært gennemskuelige, og derved åbnes der op for tilfældighedernes og særinteressernes frie råderum. Planarbejdet zig-zagges igennem fra sag til sag, alt efter hvilke projekter der fremlægges af interessenter og projektmagere. Politikkernes nyeste trend er at nedsætte selvudpegede arbejdsgrupper, der skal behandle afgrænsede områder. Det kan være et udmærket initiativ, hvis ellers de overordnede rammer er på plads, og der også er adgang for andre interesserede borgere. Byrådet har en vision, om at kommunen skal blive Vendsyssels bedste bopælskommune. Efter min mening er visionen ikke det papir værd, som det er skrevet på, før borgerne er inddraget i processen. Derfor må den overordnede planlægning på rette kurs og fællesskabet i fokus. Det sker kun ved at sætte kommuneplanen og udarbejdelse af strategier i system, så alle borgere, foreninger og organisationer har den samme mulighed for at påvirke udviklingen i kommunen. Det sker ikke ved borgermøder, for derefter at vedtage forslaget uændret eller efterfølgende at nedsætte lukkede arbejdsgrupper. Processen kan først begynde, når alle synspunkter tæller, her er åbne arbejdsgrupper, der har en konstruktiv dialog og samarbejde med planlæggere og politikere et godt stykke værktøj.