Lokalpolitik

Udviklingschef og resultatkontrakter på turistområdet

LET-udvalget er ved at spore sig ind på Hjørring Kommunes turistindsats

En dag med fisk for turister i Lønstrup var et nyt tiltag i 2007. En turistudviklingschef skal være med til at skabe mere innovation og udvikling i kommunen. Arkivfoto: Kurt Bering

En dag med fisk for turister i Lønstrup var et nyt tiltag i 2007. En turistudviklingschef skal være med til at skabe mere innovation og udvikling i kommunen. Arkivfoto: Kurt Bering

HJØRRING:Udvalget for Landdistrikter, Erhverv og Turisme (LET) er ved at lægge et spor for den fremtidige turismepolitik, der indebærer ansættelse af en turismeudviklingschef og resultatkontrakter med lokale turistforeninger fra 2009. Derfor vil udvalget ikke allerede i år ændre på de kommunale tilskud til de fire turistforeninger, som er videreført fra de gamle kommuner. Det vedtagne budget 2008 i byrådet lægger også op til en uændret ramme for tilskuddene. - Nu er det hele Hjørring Kommune, og udvalget har følt det nødvendigt at starte helt forfra. Der er stadig lidt usikkerhed, men der nu lagt et spor, som vi går videre med, oplyser udvalgsformand Knud Rødbro (UP). Foruden at indstille uændret tilskud for 2008 til turistforeningerne, så drøftede udvalget på mødet mandag det fremtidige opgavesæt på turismeområdet. Det skete på baggrund af et arbejdsnotat fra forvaltningen. - Oplægget er godt og vi har bedt forvaltningen om en nærmere konkretisering på fire områder, siger han. Det drejer sig om: [ Fremtidig turistservice i Hjørring by. [ Opgaver for en turismeudviklingschef. [ Det fremtidige opgavesæt for lokal turistservice set i et bredere perspektiv, herunder resultatkontrakt med turistforeninger. [ Konsekvenser for samarbejdet i Toppen af Danmark.