Udviklingsmidler til Hirtshals

650.000 kr. af Socialministeriets udviklingsmidler til Hirtshals

Børnepasning 26. juni 2003 08:00

HIRTSHALS: Hirtshals Kommune har netop modtaget 615.000 kr. fra Socialministeriets fond "Kvalitet i dagtilbud" til implementering af "Læringsplan for 0-6 års-området", som Byrådet vedtog i december 2002. Hirtshals Kommune er en af de første kommuner i landet, der har udarbejdet en sådan læringsplan, og ideerne fra denne vil indgå i de samlede overvejelser om en national plan. Socialministeriets midler er øremærkede til at udvikle læringsguider til 0-6 årsområdet, som alle landets daginstitutioner og dagplejer kan få glæde af. Pengene skal gå til at gennemføre ideerne i praksis, og en af daginstitutionslederne vil derfor blive søgt frikøbt til at blive pædagogisk konsulent i et år. Tanken er ikke, at småbørnene fremover skal undervises i traditionel forstand, men derimod at institutionerne er forpligtede på at tilbyde mange varierede stimulerende læringsmiljøer bl.a. via projekter og den fysiske indretning. Derudover observerer pædagogerne børnene grundigt så de kan beskrive, hvordan de forskellige børn lærer sig nye ting, og dermed hvordan de bedst kan stimulere børnene. En del af pengene fra Socialministeriet vil blive brugt til at opkvalificere pædagoger og dagplejere til at blive endnu bedre til at varetage disse funktioner, og den pædagogiske konsulent vil sammen med personalegrupperne udvikle materiale og redskaber, der kan støtte arbejdet. Socialministeriet er meget opmærksomme på det, der foregår i dagtilbuddene i Hirtshals Kommune, og i august måned skal kommunen fortælle om arbejdet med læringsplaner på "Socialministeriets årsmøde", hvor ministeren har inviteret meningsdannere og forskere fra hele landet til at deltage. Endvidere vil resultaterne på dagtilbudsområdet blive fremlagt på den internationale konference "Fang Fremtiden IV", som kommunen afholder i dagene 29. september til 1. oktober i år.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...