Lokalpolitik

Udviklingsplan for Tversted er på vej

Lokal arbejdsgruppe foreslår fem projekter for at fremme udviklingen

TVERSTED:Hvilke projekter kan vi forestille os i Tversted? Hvad er det for nogle mål, vi skal arbejde hen imod, og hvordan skal vi prioritere? Det bliver nogle af de spørgsmål, der skal til debat, når der er borgermøde på Klitgården i Tversted 2. april under overskriften: "En udviklingsplan er på vej". Tversted Borger- og Turistforening og en arbejdsgruppe med fokus på udvikling er initiativtager til borgermødet, der er en naturlig fortsættelse af borgermødet i oktober sidste år. I Hirtshals Kommune er Tversted medlem af Landsbyrådet, og kommunen er med i en Leader+-gruppe i Vendsyssel sammen med Sindal, Løkken-Vrå og Sæby kommuner. - Netop det program giver tilskud til lokale projekter, der kan give flere arbejdspladser, liv i kulturen, nye måder at bruge kulturen på, bedre miljø og stærkere økonomi i landdistrikterne, fortæller Kjeld Larsen, der er formand for Tversted Borger- og Turistforening. - Alt i EU-projektet har som formål at fremme en bæredygtig udvikling i landdistrikterne i de vanskeligst stillede egne af Danmark. Ved borgermødet i oktober blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skulle komme med et udspil - et oplæg - til senere drøftelse. Gruppen er nu færdig med det indledende arbejde, og det er baggrunden for borgermødet 2. april. Arbejdsgruppen foreslår fem projekter: Byplanlægning og byforbedring, flere aktiviteter for borgerne og mere helhed i Tversted midtby, naturprojekt, børn- og ungeaktiviteter samt aktive feriemuligheder. På mødet vil projekterne blive gennemgået af arbejdsgruppen. - Det er vigtigt at fastslå, at også andre projekter kan komme på tale. Endvidere vil der ske en prioritering af de projekter, der skal arbejdes videre med, fortæller Kjeld Larsen. - Ideen er, at der skal nedsættes nye arbejdsgrupper til de enkelte projekter, så Tversted kan komme videre i arbejdet. Landsbyrådet i Hirtshals Kommune er sammensat af borger- og beboerforeninger, som skal forsøge at koordinere arbejdet omkring udvikling af de enkelte landsbyer.