Lokalpolitik

Udviklingsplaner lynbehandles

NORDJYLLAND:Regionsrådet skal godkende, at de udviklingsplaner, der lokalt bliver lavet under det særlige landdistrikts- og fiskeriprogram er i overensstemmelse med den regionale udviklingsstrategi. Men hos flere regionspolitikere vækker det vrede, at det skal ske i et så stærkt lyntempo, at regionsrådet er nødt til at give administrationen bemyndigelse til at foretage godkendelserne. Henrik Ringbæk Madsen (S), der er formand for det regionsudvalg, som arbejder med regionens udviklingsplaner, betegnede det som et demokratisk underskud, der var en hån. Den kritik blev fulgt op af både Vagn Olesen (S) og Bente Lauridsen (SF). I kommunerne er det lokale aktionsgrupper, der arbejder med udviklingsstrategier under landdistriktsprogrammet. Her er Niels Kristian Kirketerp (V) med i gruppen i Himmerland. Han mener ikke, at der er noget problem. - I grupperne bliver der lavet et godt arbejde, og jeg er sikker på, at man gerne vil frabede sig, at regionsrådet går ind som overdommer, mente Niels Kristian Kirketerp (V). Her pegede regionsrådsformand Ulla Astman (S) og Henrik Ringbæk Madsen (S) dog på, at loven siger, at regionsrådet skal sikre, at strategierne er i overensstemmelse med den regionale udviklingsplan. Det er Direktoratet for FødevareErhverv, der giver regionen en frist på 14 dage til at godkende en strategi, inden den sendes til direktoratet.