Udviklingsråd er økonomisk presset

Fratrædelserne i fjor koster dyrt, og det går ud over indsatsen i Midtfjord Udviklingsråd, siger Søren Grøn (UP)

FJERRITSLEV:Økonomien i Midtfjord Udviklingsråd, der fælleskommunale samarbejde om erhverv og turisme i Fjerritslev og Løgstør Kommuner, er blevet presset ekstraordinært i det forløbne år. Som følge af fratrædelsesaftalen med den fyrede direktør, der har fået ni måneders løn og en erstatning på 100.000 kr., svarende til godt en halv million kroner i alt, samt seks måneders løn til en anden fritstillet medarbejder, har udviklingsrådet været nødt til at optage et lån på 600.000 kr.. Lånet har rådet fået hos Løgstør Kommunes Erhvervsråd, som også er medlem af udviklingsrådet, og det skal betales af med 200.000 kr. årligt de næste tre år. Denne løsning er kommunalbestyrelsen i Fjerritslev blevet orienteret om som medlem af udviklingsrådet, og det fik Søren Grøn (UP), der selv er med i udviklingsrådets bestyrelse, op af stolen. - Jeg vil gerne vide, om Fjerritslev Kommune forpligtes af låneoptagelsen, sagde han og tilføjede, at han ikke stod bag forliget med direktørens advokat om fratrædelsesgodtgørelsen og erstatningen. - Det fremgår, at forretningsudvalget har indgået forlig, men det har udvalget slet ikke kompetence til. Det har enten formand og næstformand eller den samlede bestyrelse, fastslog han. - Jeg mener ikke, der har været tale om samarbejdsvanskeligheder, som det har været beskrevet i Nordjyske Midtfjord. Det er jo også meget påfaldende, at der ydes en erstatning på 100.000 kr., et beløb der nøje svarer til to måneders løn plus feriepenge som ved uberettiget fyring. Søren Grøn mente, at nedskæringerne uvilkårligt kommer til at svække udviklingsrådet. - Arbejdsområderne er skåret markant ned, og de 200.000 kr., der er budgetteret med i overskud i år, går til afdrag på lånet. De kommunale tilskud bruges kun til at holde forretningen kørende og ikke ret meget andet. Også Otto P. Kjær (UP) spurgte til fremtiden for udviklingsrådet. - Går det ud over markedsføringen, eller hvad sker der? Borgmester Otto Kjær Larsen (V) oplyste, at Fjerritslev Kommune kun er forpligtet af tilskud for et år ad gangen, og han henviste til det kommende årsmøde i udviklingsrådet, hvor der gives en bredere orientering. - Med hensyn til udviklingsrådets beslutninger følger vi vedtægterne, tilføjede han. Udviklingsrådets nuværende formand, Jens Holm Jensen, Løgstør, vil ikke kommentere forløbet omkring fyringen af rådets direktør.