Dronninglund

Udviklingsråd skaffer resultater

Dronninglund Kommune har siden etableringen af Udviklingsrådet arbejdet målrettet med erhverv- og turisme-området, og det har givet helt konkrete resultater. Blandt andet kan nævnes Middelalderdagene på Voergård Slot, samarbejdet med Visitdenmark om at blive godkendt som cykeldestination, udarbejdelsen af cykelkort, Jul på Slottet samt de 5 audioguides. På erhvervssiden har der i 2004 specielt været fokus på iværksætter-området og etableringen af et fælles erhvervsareal ved motorvejen, hvor de første grunde skulle være klar til salg til efteråret. Udover kursusvirksomhed for iværksættere, som gennemsnitligt har samlet ca. 20 deltagere pr. hold, er der tale om rådgivning og hjælp i forbindelse med udarbejdelse af forretningsplaner. Endvidere er der etableret et iværksætterkoncept, hvor allerede etablerede og erfarne virksomhedsejere - og deres medarbejdere, stiller sig til rådighed for lokale iværksættere. Alene i 2004 er der startet 28 nye virksomheder, som rent statistisk skulle generere ca. 42 nye arbejdspladser.