Udviklingsrådet har vist resultater

Målrettet indsats gav 28 nye iværksættere i 2004 i Dronninglund Kommune

DRONNINGLUND:Dronninglund Kommune har siden etableringen af Udviklingsrådet arbejdet målrettet med erhverv- og turisme-området, og det har givet helt konkrete resultater. Blandt andet kan nævnes Middelalderdagene på Voergård Slot, samarbejdet med Visitdenmark om at blive godkendt som cykeldestination, udarbejdelsen af cykelkort, Jul på Slottet samt de 5 audioguides. - Et område, der burde arbejdes mere med, er det rent markedsføringsmæssige-område af Dronninglund Kommune og Østkysten som turistdestination, udtaler udviklingschef Kirsten Simonsen, på en af sine sidste dage i jobbet i Dronninglund. 2004 har netop været præget af, at der er kommet mange nye tiltag for vore turister, der ikke alene bidrager til at tiltrække nye turister, men også til at fastholde de turister, der allerede er. Et større projekt, der arbejdes med i Udviklingsrådet, er etableringen af en golfbane, som uden tvivl vil være et kæmpe aktiv for Dronninglund Kommune og Østkysten generelt. Iværksætterkoncept På erhvervssiden har der i 2004 specielt været rettet fokus på to tiltag; nemlig iværksætter-området og etableringen af ét stort og fælles erhvervsareal ved motorvejen. Udviklingsrådet udtaler, at de første grunde skulle være klar til salg til efteråret. - Dronninglund Kommune oplever en vækst på iværksættersiden, som er ganske imponerende. Det betyder mange nye lokale arbejdspladser, udtaler borgmester Mikael Klitgaard (V). Udover kursusvirksomhed for iværksættere, som gennemsnitligt har samlet ca. 20 deltagere pr. hold, er der tale om rådgivning og hjælp i forbindelse med udarbejdelse af forretningsplaner. Endvidere er der etableret et iværksætterkoncept, hvor allerede etablerede og erfarne virksomhedsejere - og deres medarbejdere, stiller sig til rådighed for lokale iværksættere. Alene i 2004 er der startet 28 nye virksomheder, som rent statistisk skulle generere ca. 42 nye arbejdspladser. Udviklingsrådet har nedsat en arbejdsgruppe, der har arbejdet med forskellige tiltag. Det har blandt andet resulteret i et godt samarbejde mellem kommunen og en række private aktørere.