Uenig om udvidelse af firma

BIERSTED:Biersted Teltudlejnings ønske om at udvide sine bygninger på Nymarksvej I Biersted har skabt uenighed i teknisk udvalg. Et flertal er dog enigt om at sende ønsket om en udvidelse i høring hos naboerne, mens Erik Ingerslev (SF) er imod, at der gives tilladelse til en udvidelse. Ønsket er at udvide det nuværende maskinhus med 315 kvadratmeter til i alt 752 kvadratmeter. Virksomheden hører hjemme på en landbrugsejendom i landzone, hvorfor udvidelsen kræver en tilladelse fra kommunen. - Med udvidelsen overskrider man rammerne for bebyggelse i området, men det vil ikke give problemer det pågældende sted, siger Jørn Krogsgaard (V), formand for teknisk udvalg. Men Erik Ingerslev er uenig. - Jeg er af princip imod en yderligere udbygning, fordi ejendommen ligger i landzone, og virksomheden bør have hjemme i et industriområde, siger Erik Ingerslev. - Man skal ikke udvide landbrugsejendomme til at huse større virksomheder, så mister vi styringen over, hvor vores industri er placeret, siger han. Planerne om en udvidelse er nu sendt i høring hos naboerne.