Lokalpolitik

Uenige om boliger i naturområde

Flertal indstiller, at lokalplanen for byggeriet ved Damstederne godkendes - To går imod

SKAGEN:Et flertal i kommunens udvalg for plan og miljø indstiller nu til byrådet, at man godkender en ny lokalplan, som gør det muligt at bygge 22 nye andelsboliger som afslutning af Skagen by ud mod det naturfredede Damstederne Efter det oprindelige forslag måtte der bygges 25 boliger. I mange af indsigelserne må lokalplanforslaget blev de netop peget på, at der var tale om for massivt et byggeri. Et mindretal i udvalget bestående af Paul Rohde Andersen og Brian Pedersen (SF) går imod, at lokalplanen godkendes. Det begrunder de blandt andet med, at der ikke er boligmangel i Skagen, hvorfor der ikke er nogen grund til at bygge nye boliger midt i et meget smukt og bevaringsværdigt naturområde. De frygter desuden, som også mange indsigere har nævnt i deres indsigelser, at kravet om bopælspligt ikke kan håndhæves. Det betyder, at der er en risiko for, at boligerne ender som fritidshuse. Alene placeringen af dem og dét, at der er tale om huse, som er tegnet af arkitekt Kim Utzon efter inspiration fra huse, som Jørn Utzon tegnede i 1970'erne, kan gøre dem meget attraktive som fritidshuse. Formanden for udvalget for plan og miljø, John Christensen (V), peger på, at man har imødekommet en del af indsigelserne mod lokalplanen ved både at skære ned i antallet af andelsboliger og ved, at den oprindelige bebyggelsesplan er ændret, så der ikke må bygges i to plan yderst imod det naturfredede område. Yderst må der således alene opføres boliger i ét plan, så boligerne ikke kommer til at birke så massive, når man ser imod mod byen fra naturområdet. - Personlig synes jeg det er en meget spændende projekt, hvor man har gjort meget for at få tage hensyn til omgivelserne. Der er også gjort meget for at bevare en del af naturen i lokalplanen - både fordi man skal fordi nogle områder er beskyttet natur, men også efter bebyggelsesplanen og ved, at naturområderne bevares mellem bygningerne, siger John Christensen. - Jeg er sikker på, at det vil give en god afslutning af byen ud mod det fredede områder, siger John Christensen. Plan og miljøudvalget har ved behandlingen af lokalplanforslaget ikke taget hensyn til, at Naturklagenævnet behandler en klage over, at der ikke er foretaget en miljøvurdering. - Det er noget vi må tage stilling til, hvis det viser sig, at Naturklagenævnet mener, der skal foretages en miljøvurdering. Vi har hæftet os ved, at klagen ikke er tillagt opsættende virkning, siger John Christensen.