Lokalpolitik

Uenige om dispensation

Tre afstemninger før ja til ejendomsmæglerbutik var i hus

SÆBY:Lokalplanen for Sæbys centrum stammer fra 1970'erne. Siden har tiderne ændret sig, så kommunen modtager jævnligt dispensationsansøgninger. Da en ny ansøgning var til behandling i Sæby Byråd, blev det fra flere sider påpeget, at planen bør tages op til revision, så folk behandles ens ved dispensationsansøgninger. På tirsdagens byrådsmøde måtte der tre afstemninger til, inden EDC-mæglerne fik dispensation til at udvide ejendomsmæglerbutikken på adressen Søndergade 9. Det betyder, at der i første omgang kan ske en udvidelse på 100 kvadratmeter i stueetagen. Med henvisning til centerplanens bestemmelse om, at der i stuetagen alene langs Søndergade må etableres detailhandelsbutikker, restauranter, caféer og offentlig og halvoffentlige servicebutikker samt boliger, afslog flertallet i teknisk udvalg at give dispensation - og foreslog EDC-mæglerne at udvide på førstesalen, som efter lokalplanen kan benyttes til liberale erhverv. Men udvalgsformand Per Therkildsen benyttede sig af sin standsningsret til at få sagen forelagt byrådet. Debatten her indledtes med, at 13 stemte for at behandle sagen. Syv var imod og mente, at udvalgsbeslutningen skulle stå ved magt. Under debatten foreslag Jens Mørk (V) - medlem af teknisk udvalg - efter nye oplysninger sagen sendt tilbage til udvalget, mens det var 13 imod og kun syv for. Da ansøgningen om dispensation som afslutning på debatten kom til afstemning stemte 12 for, mens byrådets fire socialdemokrater og Søren Voss Jensen (T) var imod. Jens Mørk (V),Henning Bak (T) og Karl Falden (T) undlod at stemme.