Uenige om DUS for 3. klasse

Rådmand mener ressourcer skal bruges i folkeskolen

AALBORG:Når eleverne i 3. klasse fremover skal have flere timer, får de ikke brug for nær så lang tid i den kommunale DUS-ordning. På den måde bliver der selvfølgelig frigjort en del timer og penge, men Aalborg Kommunes skole- og kulturudvalg er ikke helt enig om, hvordan de skal bruges. Et flertal mener nemligt, at ressourcerne - som svarer til fire timer om ugen - skal anvendes til en socialpædagogiske, rummelighedsskabende og kompetencegivende indsats, mens rådmand Nils Bell (V) gerne ser en lidt mere fleksibel løsning. Han er for eksempel ikke tilhænger af, at pædagogerne sidder og venter på, at børnene kommer over i DUS-ordningen. - Jeg mener ikke, der er noget i vejen for, at de går med over i skole-delen, forklarer han. - Det svarer jo også til den aftale, vi i sin tid lavede med forligspartierne, som også åbnede op for overlapningstimer, holddeling og vikar-dækning, forklarer han. Nils Bell understreger, at han naturligvis er indstillet på at overholde gældende aftaler og overenskomster. - DUS-pædagogerne skal selvfølgelig ikke have ansvaret for undervisningen. Men derfor kunne de måske godt fungere som vikarer i tilfælde, hvor man ellers ville sende eleverne hjem, forklarer han.