Lokalpolitik

Uenige til det sidste punkt

Flemming Jansen og Søren P. Mortensen gror længere og længere fra hinanden vedrørende kommunalreformen

JETSMARK:Efter onsdag aftens borgermøde i Jetsmarkhallen, var det tydeligt for enhver, at når Flemming Jansen (V) vil til højre, så vil Søren P. Mortensen (S) til venstre. De kan stort set ikke blive enige om noget som helst hvad angår Strukturkommissionens rapport vedrørende den fremtidige opgavefordeling. - Som jeg ser det, så er der to spørgsmål, der trænger sig på. Har vi brug for amter og hvor store skal kommunerne være? Jeg synes, at der er behov for en struktur, der afspejler kommunebilledet 2004. Og sideløbende med en kommunalreform skal vi have en ny udligningsreform, der kan delvis løse det problem, at Østdanmark bliver rigere end Vestdanmark, sagde Jansen blandt andet. - Udligningsreformen tæller over rapporten fra Strukturkommissionen. Hvis vi ikke får den udligningsreform, som vi blev snydt for i år, så kan det andet være lige meget. Kommissionsrapporten er et stykke skrivebordsarbejde. Prøv at spørge pragmatikerne. På Bornholm har de fortrudt, at de blev til en region, hvor forventningerne om en bedre service er blevet slugt af de omkostninger, der har været ved sammenlægningen, sagde Søren P. Mortensen, inden han rundede sit indlæg ved podiet af med: - Jeg er udmærket tilfreds med Pandrup Kommune. Men hvor de to politikeres uenighed var - omend udpræget - så forventet, var der mere overraskende udmeldinger fra ikke-politiske personer. Kommunaldirektør Mogens Fransen gentog sit kunststykke fra det første borgermøde på Ingstrup Efterskole for cirka 14 dage siden, og pløjede igennem Strukturkommissionens 1600 sider tykke rapport på lidt over ti minutter. - 213 ud af 271 kommuner har i dag under 20.000 indbyggere. Jeg tør godt sige, at de bliver berørt af det her, sagde Mogens Fransen med henvisning til, at både Venstre og Socialdemokratiet har ønsket denne kommunalreform. Søren Kragelund, direktør for Fårup Sommerland, tryllebandt - ligesom i Ingstrup - sit publikum med informationer om hvor stor turismen i Pandrup Kommune egentlig er. Sidst talte han for en sammenlægning med Aalborg, og i går gentog han sin ”kætteriske tanke”, som han formulerede det. Dog med en twist. - Jeg har tidligere været fortaler for en Jammerbugtskommune, men det er jeg ikke længere. Det var meget svært at overtale folk til at forstå, at der var penge i oplevelser, men hvis Pandrup og Aabybro slår sig sammen med Aalborg, så vil der være en mening med at lave noget på Torvet i Blokhus, for så vil vi være Aalborgs forhave, sagde Søren Kragelund. Da mødet var ovre, takkede Flemming Jansen afslutningsvis for et godt og frugtbart borgermøde. Han var glad for de synspunkter, der var kommet frem, og viste stor tilfredshed med, at der var dukket omkring 100 mennesker op. Herefter fik Søren P. Mortensen muligheden for en sidste bemærkning, men han tog Jansens ord til sine, så til sidst blev de enige.