Uenighed i arbejdsmarkedsudvalget

Et medlem finder praksis på området på kant med loven

HJØRRING:Byrådsmedlem og medlem af arbejdsmarkedsudvalget, Jørn E. Christiansen (SF), er bekymret. Han mener ikke, at sygedagpengemodtagerne i Hjørring Kommune får den behandling, de har ret til, og derfor bad han om at få emnet på dagsordenen, da udvalget i går holdt møde. - Problemet er, at man har gjort sagsbehandlerne til politikernes forlængede arm. Reglerne er så stramme, så sagsbehandlerne ikke kan tage hensyn til den enkelte, og dermed kan de ikke behandle folk individuelt, sådan som loven foreskriver, mener Jørn E. Christiansen. På mødet blev det synspunkt diskuteret, og udvalgsformand Søren Chr. Jensen (S) er lodret uenig med Jørn E. - Det er rigtigt, at der er problemer på området, men selvfølgelig har vi ikke truffet en ulovlig beslutning, og vi overtræder ikke landets love, mener Søren Chr. Jensen. Uenigheden bunder dybest set i, hvordan man tolker det faktum, at politikerne har indskærpet overfor sagsbehandlerne, at de syge skal tilbydes den kortest mulige vej tilbage til arbejdsmarkedet. Stramningerne fandt sted på baggrund af en rapport fra revisorfirmaet Ernst og Young, der påpegede, at sagsbehandlerne tidligere havde været for large - at man i en del tilfælde ikke havde valgt den absolut korteste vej tilbage til arbejde men for eksempel havde bevilget uddannelse, der var længere end nødvendigt. Kommunen ønskede at finde nogle steder at spare, så man kunne få virkeligheden til at harmonere med budgetterne. En af måderne at gøre det på var at skære al uddannelse ned til lovens minimum - eller "udtømme lovens muligheder, inden sagen overgår til et højere og mere omkostningsfuldt bevillingsniveau", som det hedder i rapporten. Samtidig overgik en række beslutninger til lederne med det formål, at man bedre kunne holde hånd i hanke med udgifterne og sikre borgerne et ensartet serviceniveau. - Det var nødvendigt, fordi økonomien på området blev ved at skride. Det må være en lettelse for medarbejderne, at de ikke skal sidde og have ansvaret for kommunens dårlige økonomi. Det er ofte store beløb, det drejer sig om, og de beslutninger hører hjemme hos lederne, mener Søren Chr. Jensen, der samtidig understreger, at sagsbehandlerne stadig bruger deres faglighed og giver deres indstilling til teamlederen. - Det er sagsbehandleren, der kender den enkelte borger, og derfor er han bedst i stand til at træffe beslutningen. Den enkelte borger får en dårligere service nu, og jeg mener, at det er i strid med lovens krav om, at borgeren har ret til en individuel behandling, når beslutninger skal træffes af ledere, der ikke kender dem, mener Jørn E. Christiansen. De to herrer blev langt fra enige på mødet, og Jørn E. Christiansen fik ført til protokols, at han er bekymret for lovligheden i det, der foregår. - Mere kan jeg ikke gøre, sådan er virkeligheden, når man er i mindretal, siger han.