Orlovsordninger

Uenighed om barselsfond skyld i nyt sammenbrud

Freden truet

KØBENHAVN:Diskussionen om en central barselsfond, der kan udligne arbejdsgivernes udgifter til løn under barsel, er ved at udvikle sig til en rigtig varm kartoffel i de igangværende overenskomstforhandlinger. Nu ser den ud til at ende på forligsmandens bord. I går brød forhandlingerne om en ny overenskomst for 70.000 ansatte i butiksbranchen sammen efter kun én time. Forhandlerne for de butiksansatte i HK/Handel nægtede at tage kravet om en barselsfond af bordet, og så mente arbejdsgiverne i Dansk Handel & Service ikke, at der var så meget mere at tale om. Der er ikke aftalt nye møder mellem parterne, som nu styrer direkte mod en konfrontation i forligsinstitutionen. - Vi har i hvert fald fået at vide af arbejdsgiverne, at barselsfonden overhovedet ikke er et tema i forbindelse med overenskomstfornyelsen, og at de nægter at forhandle, før vi tager kravet af bordet, og det vil vi ikke, siger formanden for HK/Handel, Jørgen Hoppe. Paradoksalt nok støtter arbejdsgiverne i Dansk Handel & Service (DHS) som udgangspunkt ønsket om en barselsfond, så arbejdsgiverne inden for blandt andet detailhandel, hvor der er klar overvægt af kvinder, ikke skal bære udgifterne til løn under barsel alene. Men Dansk Handel & Service mener, der er behov for en ordning, som omfatter alle overenskomstområder, og at det er et anliggende for arbejdsgiverne selv. Formanden for Dansk Handel & Service, Poul Erik Pedersen, understreger, at man gerne vil diskutere løn under barsel i overenskomsten. Men selve finansieringen og den indbyrdes fordeling af udgifterne mellem arbejdsgiverne er ikke noget, HK skal blande sig i, fastslår han. - Vi vil meget gerne forhandle om, hvor lang tid man skal have løn under barsel. Men spørgsmålet om en barselsfond eller en udligningsfond har intet med overenskomstforhandlingerne at gøre. Det er et spørgsmål, som vi må klare efter overenskomstforhandlingerne sammen med de øvrige arbejdsgiverorganisationer, siger Poul Erik Pedersen. Så lang tålmodighed har HK ikke. Jørgen Hoppe kræver en overenskomst, hvor det står sort på hvidt, at arbejdsgiverne forpligter sig til at oprette en udligningsfond. - Vi oplever allerede i dag, at arbejdsgiverne er tilbageholdne med at ansætte yngre kvinder, og da der ikke umiddelbart er politisk flertal for at gøre noget ved problemet, er det helt centralt for os, at vi får et løfte om, at arbejdsgiverne finder en løsning på problemet, siger Jørgen Hoppe. Det var også uenigheden om en barselsfond, der forleden fik forhandlingerne på kontor- og lagerområdet mellem HK og arbejdsgiverne i HTS til at bryde sammen. HK har foreslået, at spørgsmålet bliver løftet ud af de almindelige forhandlinger og gjort til et selvstændigt tema for hele LO/DA-området i Forligsinstitutionen, men det er der ikke umiddelbart opbakning til. Det store industriområde, der indgik overenskomst forrige weekend, har i forvejen sin egen barselsfond, og det er hverken arbejdsgiverne i Dansk Industri (DI) eller forhandlerne for de 220.000 industriansatte i CO-industri interesseret i at lave om på - heller ikke i at dele den med andre. Trods modviljen hos arbejdsgiverkollegerne håber Poul Erik Pedersen stadig, at det vil lykkes arbejdsgiverne at nå til enighed om en solidarisk udligningsordning, der kan aflaste de kvindetunge brancher. - Vores holdning er helt klar. Der er brug for en udligning mellem arbejdsgiverne. Og det bør kunne løses så bredt som muligt, siger Poul Erik Pedersen. Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) har opfordret arbejdsmarkedets parter til at finde en ordning, der fordeler udgifterne til løn under barselsorlov ligeligt på alle arbejdsgivere. Så sent som i sidste uge afviste statsministeren dog at gennemtvinge en central barselsfond ved lov. Nu truer spørgsmålet imidlertid med at kaste overenskomstforhandlingerne ud i en alvorlig krise, der i sidste ende kan ødelægge freden på arbejdsmarkedet. - Jeg håber, at det her vil få statsministeren og andre ud af busken og genoverveje tingene. Som det ser ud lige nu, er det ikke et problem, arbejdsgiverne selv er i stand til at løse, siger formanden for HK/Handel, Jørgen Hoppe. Hvis der ikke kommer gang i forhandlingerne på butiksområdet igen inden på tirsdag, overgår disse til forligsmand Asbjørn Jensen. /ritzau/