Jammerbugt

Uenighed om besparelser

Det er endnu ikke lykkes social- og sundhedsudvalget at blive enige om, hvordan de fører en rammebesparelse på området ud i livet.

Det er ikke kun socialpsykiatrien, der har give medlemmerne grå hår i hovedet. På mødet tirsdag blev de enige om at skære 275.000 kroner på udgifter til såkaldte §100 sager. Udvalgsformand Eva Rytter (S) oplyser, at det drejer sig om sager, hvor diabetikere hidtil har kunnet søge om tilskud til deres diæt. Regler på området er ændret, da man har vurderet, at en diabetikerkost ikke er dyrere, end hvad andre spiser. Det giver mulighed for at spare på den konto ved at følge de nye regler. Det kunne alle syv udvalgsmedlemmer blive enige om. De tre venstremedlemmer er dog interesserede i at kigge yderligere på området i håb om at spare mere. Det samme er tilfældet med etablering af nyt storkøkken. Her er et enigt udvalg gået med til at regne med en besparelse på 325.000 kroner, men Venstre vil undersøge, om der er flere penge at hente ved en ny tidsplan. Det sidste forslag til besparelse fra forvaltningen handler om at spare godt 1,3 millioner kroner ved at benytte billigere tilbud til botilbud og aflastning på voksenhandicap-området. Det ville de tre socialdemokrater og SF ikke gå med til, men Venstre ønsker at følge indstillingen. Derfor skal sagen nu behandles på byrådet. Eva Rytter forklarer deres modvillige med forslaget med, at det vil betyde store omvæltninger for en gruppe mennesker, som vil have svært ved at tackle, hvis de får ændrede tilbud. Hos Venstre mener Sonia Luther Nielsen, at pengene kan spares uden, det betyder, at borgere eksempelvis skal hives op med rode efter mange år på samme botilbud. Hun henviser blandt andet til billigere løsninger i forhold til støtte og aflastning.