Børnepasning

Uenighed om børnepasning

DRONNINGLUND:Der er i de lokalpolitiske kredse opstået uenighed om, hvorvidt man fra Dronninglund Kommunes skal oprette et nyt tilbud om at give tilskud til pasning af egne børn. Da børne- og kulturudvalget tidligere behandlede sagen, var der dér enighed om at sige nej til ideen, men i økonomiudvalget har de tre repræsentanter fra Venstre, borgmester Mikael Klitgaard, Ole Bæk Pedersen og Asta Skaksen, imidlertid ønsket, at der i kommunen skal oprettes et tilbud, der giver interesserede forældre mulighed for at få en pasningsstøtte, der ligger på 80 procent af den billigste nettoudgift på området. - På den måde koster det ikke kommunen noget, og så har man muligheden, forklarer Mikael Klitgaard, der i samme åndedrag påpeger, at kun få formentlig vil gøre brug af tilbuddet, hvis det får lov til at nyde fremme, når sagen har været behandlet i byrådet. Dette synes dog lidet muligt, idet både Socialdemokratiets, SF's og Borgerlistens repræsentanter i økonomiudvalget ligesom børne- og kulturudvalget siger nej til forslaget. Muligheden for at indføre kommunale tilskud til pasning af egne børn er opstået via en folketings-ændring af serviceloven.