Uenighed om brug af privathospitaler

Borgerlige vil sende enkelte patienter på privathospital - S og SF vil ikke

AALBORG:Uanset, hvor uundværlige borgere i Aalborg Kommune føler sig på deres arbejdsplads, skal de ikke regne med kommunal hjælp til her-og-nu behandling på privathospital, hvis de bliver syge. Byrådets socialudvalg har netop haft en ideologisk diskussion om, hvorvidt kommunen i enkelte tilfælde bør betale for, at erhvervsaktive borgere straks bliver behandlet på privathospital. Et flertal i socialudvalget bestående af S og SF vil ikke være med til sådan en ordning. Det vil til gengæld de borgerlige repræsentanter. Loven er i dag sådan indrettet, at folk har krav på behandling på privathospital enten herhjemme eller i udlandet, hvis der er mere end to måneders ventetid på de offentlige sygehuse. Men loven giver også mulighed for, at kommunerne straks kan betale for behandling på privathospital. Diskussionen i socialudvalget drejede sig om, hvorvidt Aalborg Kommune i nogle tilfælde skal benytte den mulighed, hvis det kan spare kommunen for sygedagpenge. Altså, hvor der er tale om borgere, som er aktive på arbejdsmarkedet. - Vi synes ikke, at der skal gøres forskel på folk, som fejler noget. Kontanthjælpsmodtagere og pensionister skal have de samme rettigheder, som folk der er i arbejde. Vi skal nødigt have amerikanske tilstande, siger socialrådmand Birgit Ekstrøm (S). Synspunktet bakkes op af SF'eren Anne-Dorte Krog. - En sådan forskelsbehandling vil efter min mening være uetisk. Derfor er jeg meget glad for, at flertallet har stemt imod forslaget, siger hun. Aalborg Kommunes udgift til sygedagpenge er i hvert enkelt tilfælde knap 13.000 kroner om måneden, og det er ikke ret mange behandlinger på privathospitaler, der kommer under det beløb. - Det er da heller ikke de småpenge, som kommunen eventuelt kan spare ved straks at tilbyde folk behandling på privathospital, der betyder noget for os. Det er mere det samfundsmæssige aspekt, understreger Niels Tvilling Larsen (V). - Vi mener, at der bør tages stilling i hvert enkelt tilfælde. Både for den enkelte og for arbejdspladsen kan det jo godt være af stor betydning, at et sygdomstilfælde bliver behandlet straks, så vedkommende hurtigst muligt kan vende tilbage til jobbet. - Desuden vil det jo også betyde, at ventelisten til de offentlige sygehuse mindskes, så andre ligeledes bliver behandlet hurtigere, tilføjer han. De argumenter købte flertallet dog ikke, og de borgerlige partier i socialudvalget har ingen planer om at gå videre med forslaget. - Flertallet i socialudvalget tegner jo også flertallet i det samlede byråd, så der er ingen mening med at gå videre med sagen, konstaterer Niels Tvilling Larsen. Heller ingen af de byer, som Aalborg plejer at sammenligne sig med - Odense, Århus, Randers og Esbjerg - har så vidt vides gjort brug af muligheden for hutig behandling på privathospital.