EMNER

Uenighed om bump og fortov

BRØNDERSLEV:Et nyt bump og et gennemgående fortov ved Starengvej i Brønderslev har delt beboerne i området. Beboerne på den ene side af vejen har bedt om tiltag, der kan dæmpe hastigheden på vejen - og har fået det. Og disse tiltag giver nu utilfredshed hos beboerne på den anden side af vejen. Politikerne i teknik- og miljøudvalget har på det seneste møde besluttet, at de fartdæmpende foranstaltninger skal blive. Beboere på Starengvej 1, 3 og 5 klagede i 2006 over for høj hastighed på Starengvej. Et bump, et gennemgående fortov ved Søndergade og flytning af byzoneskilt blev etableret. Beboere på Starengvej 2 samt Søndergade 90 var ikke taget med på råd, og de klagede umiddelbart efter udførelse og foreslog, at der i stedet blev etableret ¿en slalom-løsning¿ eller en forlægning af Starengvej. De følte sig nemlig meget generet af løsningen med det gennemgående fortov, idet det giver meget støj fra bilerne, når de kører op over fortovet samt indbliksgener i huset. Borgerne i Søndergade 90 og Starengvej 2 har netop været til møde i teknik- og miljøudvalget, men udvalget har fastholdt den tidligere beslutning. - Vi er af den opfattelse, at i hvert fald børnefamilier på sigt vil sætte pris på, at hastigheden bliver dæmpet, siger formand for teknik- og miljøudvalget Karsten Frederiksen, der samtidig må konstaterer, at der i mange af udvalgets sager er mange forskellige interesser at tilgodese - interesser, der ikke nødvendigvis altid kan forenes.