Lokalpolitik

Uenighed om fjordboliger

Socialdemokratisk flertal bremser tanker om attraktivt fjordbyggeri

HALS:Der bliver ikke i denne byrådsperiode mulighed for at etablere et nyt, attraktivt boligområde ved Limfjorden syd for Sønderskov-vej vest for Hals. Det synes at være en kendsgerning, efter at et socialdemokratisk flertal i økonomiudvalget har sagt nej til et sådant projekt, mens et mindretal bestående af de to Venstrefolk i udvalget, Johannes Elsnab og Preben Randbæk, sagde ja. Det sidste medlem af udvalget, løsgænger Jens Møller, var ikke til stede ved sagsbehandlingen. Sagen skal nu afgøres endeligt af byrådet i næste uge, men hvis partidisciplinen holder, vil Socialdemokraterne på egen hånd kunne mane ideen til jorden - og så vil der være lagt på sagenindtil videre. - Hvis jeg får et flertal i byrådet, vil der ikke ske mere i denne byrådsperiode. Men der er jo ingen garanti for, at der kan ske en ændring, hvis vi på et tidspunkt kommer i mindretal, siger borgmester og økonomiudvalgsformand Bent Sørensen (S). Når spørgsmålet om det mulige nye boligområde bliver drøftet nu, hænger det sammen med, at kommunen efter årsskiftet begynder at sælge grundene i den nye, kommunale udstykning i Hals’ vestlige udkant, Jacob Severins Vej. Her er det for kommunen vigtigt at komme med en udmelding om, hvorvidt der syd for Sønderskovvej bliver mulighed for at bygge nye boliger. For sker det, vil det fjerne fjordudsigten for de sydligst beliggende boliger i Jacob Severins Vej-udstykningen. - Men vi har ved andre lejligheder sagt, at vi gerne vil bevare udsigten over fjorden fra vejen, og vi har også aftalt med amtet, at Jacob Severins Vej-udstykningen er den sidste udstykning mod vest, siger Bent Sørensen som lidt af forklaringen på sit nej. - Vi har også til hensigt at fortsætte arbejdet med at beskytte og bevare de kystnære områder, og selv om vi måske i dag har en miljøminister (Hans Chr. Schmidt (V), red.), der med glæde ville sige ja til det her, så vil det altså være i strid med amtets regionplan, fortsætter Bent Sørensen, der samtidig peger på, at en ny udstykning syd for Sønderskovvej vil kunne have massive økonomiske konsekvenser. - Vi ville skyde os selv i foden ved at gøre det her, for det ville medføre et stort værditab på grundene i den nye Jacob Severins Vej- udstykning. Det ville blive et tab i mindst 100.000 kroners-klassen, og her skal vi jo huske på, at der er tale om en kommunal udstykning, bemærker borgmesteren, der dog i samme åndedrag understreger, at det er fastholdelsen af fjordusigten for den almene borger, der vejer tungest i S-lejrens nej til det mulige nye boligområde. På ja-siden har Venstres politiske ordfører og gruppeformand, Johannes Elsnab, omvendt ikke de store kvaler ved at sige god for et nyt boligområde syd for Sønderskovvej. Han siger: - Det er et attraktivt område at bygge nye boliger i, så det vil vi gerne være med til.