Lokalpolitik

Uenighed om formen på jobbetjening i Dronninglund JOB: Beskæftigelsesudvalget er delt i spørgsmålet, om Jobcentrets satellitkontor i Dronninglund skal styrkes

Der er uenighed i Beskæftigelsesudvalget om, hvorvidt Jobcentrets satellitkontor i Dronninglund skal have faste åbningstider og fast personale. 
arkivfoto

Der er uenighed i Beskæftigelsesudvalget om, hvorvidt Jobcentrets satellitkontor i Dronninglund skal have faste åbningstider og fast personale. arkivfoto

DRONNINGLUND:Det bliver byrådet, der skal tage stilling til fremtiden for Jobcentrets satellitkontor i Dronninglund. Beskæftigelsesudvalget er nemlig uenige om, den nuværende form skal køre videre, eller om der skal afsætte flere ressourcer til satellitkontoret i Dronninglund. Da Jobcentret blev oprettet, blev det nemlig besluttet, at der også skulle være et satellitkontor i Dronninglund. Senere er der opstået forvirring omkring, hvad et satellitkontor indebærer. I dag har kontoret nemlig ikke faste åbningstider eller fast personale. Som udgangspunkt skal ledige tage turen til Brønderslev for at søge job eller holde samtaler. Satellitkontoret i Dronninglund er kun åbent efter aftale i tilfælde af, at den ledige er for syg til køre til Brønderslev. Det fik før sommerferien rejste 3F i Dronninglund til at komme med en skarp kritik, og medlem af Beskæftigelsesudvalget, Steen Christensen (S), ønskede at få forholdene omkring satellitkontoret yderligere belyst. Nærhed ikke vigtigst Nu har Jobcentret så udarbejdet en evaluering af det første halve år i satellitkontoret. Heri fremgår det, at satellitkontoret i Dronninglund har holdt enkeltdage med jobsøgning, ligesom der har været holdt samtaler med ledige, der ikke har mulighed for at komme til Brønderslev, omkring en gang om ugen. Jobcentret anbefaler dog ikke, at der afsættes flere ressourcer til satellitkontoret i Dronninglund. Og det er formand for Beskæftigelsesudvalget, Carsten Jespersgaard (V) enig i. - Jeg mener, at vores opgave er at sikre en god kvalitet. Og hvis vi skal udvide servicen på kontoret i Dronninglund, vil det kræve mange flere ressourcer, og det vil betyde nedgang i effektiviteten i Jobcentret. Med mindre der altså bliver tilført flere midler til området, siger udvalgsformanden. Et af de væsentligste kritikpunkter har været, at de ledige i Dronninglund-området ikke har mulighed for at søge job eller holde samtaler i nærområdet. Men i dette tilfælde er nærhed ikke det vigtigste, mener Carsten Jespersgaard (V). - I det her tilfælde mener jeg, at kvalitet er vigtigere end nærhed, siger han. Sagen er nu sendt videre til byrådet, fordi det ikke har været muligt at finde fælles fodslag i udvalget. - Der er forskellige tolkninger af, hvor meget et satellitkontor indebærer. Og det bliver nu op til byrådet at vurderer, siger Carsten Jespersgaard (V).