Lokalpolitik

Uenighed om genbrugsplads

] Ikke alle vil betale

KLOKKERHOLM:Efter at der tidligere i år opstod uenighed i byrådet om, hvor mange genbrugspladser der skulle være i Dronninglund Kommune, er der nu igen opstået uenighed på dette område. Det drejer sig denne gang om genbrugspladsen i Klokkerholm, hvor der i teknik- og miljøudvalget ikke har kunnet opnås enighed om, hvorvidt der skal bruges kommunale kroner på et forslag om at få forbedret kørselsforholdene på genbrugspladsen. Formand Bendt Danielsen (Borgerlisten) og næstformand Hildo Rasmussen (S) siger ja, mens Venstres Runa Christensen og Hans Chr. Holst siger nej. Børge Tjelle Hansen (K) var ikke til stede, da sagen blev behandlet i udvalget. Forslaget om at forbedre kørselsforholdene på genbrugspladsen i Klokkerholm blev oprindeligt fremsat af én af byens egne byrådsmedlemmer, Steen Christensen (S), i maj 2001, men det er først i forlængelse af den nyligt gennemførte brugerundersøgelse, at der nu tages politisk stilling til forslaget. Det har resulteret i udarbejdelsen af to forskellige løsningsmodeller, og det er den dyreste af disse - til 157.300 kr. - at Bendt Danielsen og Hildo Rasmussen har set sig lun på, mens de to V-folk i udvalget overhovedet ikke vil bruge penge på opgaven. Hvis denne løsningsmodel også vinder flertallets opbakning i byrådet - hvilket vil være tilfældet, hvis partidisciplinen fastholdes - så vil genbrugspladsen blive udvidet med otte meter mod syd og seks meter mod øst, så bilerne kan køre rundt på pladsen uden at bakke - med en mere ensrettet trafik til følge. Derudover gøres der bl.a. mere plads til både store og små affaldsmængder, ligesom tilkørselsesvejen mel-lem Møllebrovej og genbrugspladsen bliver bredere.