Lokalpolitik

Uenighed om grundvand

Peter Sloth Andersen og Søren Rasmussen.

Peter Sloth Andersen og Søren Rasmussen.

{ VADUM: Byrådet godkendte i går et udkast til bemærkninger til Nordjyllands Amts forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Vadum. Venstre stemte dog ikke for, da gruppen ikke kunne anbefale tilføjelsen om, at sikre muligheden for pålæg efter Miljøbeskyttelseslovens § 26a, hvis det bliver nødvendigt. Her har amtet mulighed for at pålægge rådighedsindskrænkninger. Mariann Nørgaard fra Venstre lagde ikke skjul på, at partiet går hundrede procent ind for grundvandsbeskyttelse, men samtidig går de ind for, at man arbejder hen imod frivillige aftaler med lodsejerne. Socialdemokraternes Ib Rasmussen bemærkede, at amtets mulighed var i orden, da de store landmænd ikke skal have lov at svine, som det passer dem. Kommunen vil spare på energien { AALBORG: Byrådet har godkendt et anlægsprojekt til 5.646.000 kroner til energibesparende foranstaltninger. Der er blandt udarbejdet energiplaner for kommunens ejendomme over 1500 kvadratmeter. Derudover er der tale om et ventilationsanlæg i Medborgerhuset og et CTS-anlæg på Mellervangskolen. Anlægsprojekterne vurderes at give en samlet årlig besparelse på 1.330.000 kroner. Finansieringen af anlægsprojekterne sker gennem et lån fra en pulje på 26,2 millioner kroner, der blev hensat i forbindelse med salget af kommunens aktier i Elsam. Fortsat arbejde for husbåde { AALBORG: Byrådet i Aalborg Kommune førstebehandlede og godkendte i går kommuneplanrevisioner for både Midtbyen og Aalborg Øst. Generelt var der ros til planerne, men Ventres Anette Valentin udtrykte undren over, at der ikke var nævnt muligheden for husbåde i forslaget. Både fordi byrådet har snakket om, at de gerne vil have det, og folk som allerede havde bygget derfor kommer i klemme. Teknisk rådmand Henrik Thomsen (SF) kunne dog berolige med, at man fortsat arbejdede på sagen. Der var en dialog i gang med værfterne ved Skudehavnen omkring støj, men samtidig var kommunen i et dilemma, da de ikke har ret til at planlægge i vand. Derfor var det nødvendigt med en dialog med Søfartsstyrelsen og andre styrelser. Tandklinik skal udvides { AALBORG: Første forelæggelse af lokalplan vedrørende en udvidelse af tandklinikken på Mester Eriks Vej i Hasseris er godkendt af byrådet. Tandklinikken på Gl. Hasseris Skole skal udvides fra 195 kvadratmeter til 360 kvadratmeter, som et led i kommunens centralisering af tandklinikkerne. Det femtidige grundlag forventes at blive omkring 5000 elever fra 4.-7. klasse, som forventes at komme i busser. Det vil dreje sig om cirka 60 busser om året, hvorfor der skal anlægges et vigespor uden for klinikken. Boliger og butikker i Vejgård { VEJGÅRD: Første forelæggelse af lokalplan vedrørende videreudvikling af Vejgård Center er godkendt af byrådet i Aalborg Kommune. Lokalplanområdet omfatter i dag 1700 kvadratmeter areal med en udvalgsvarebutik, et apotek og et posthus og parkeringspladser. Lokalplan giver mulighed for at anvende området til boliger, butikker, service og kontorrelaterede erhvervsfunktioner samt parkering og opholdsarealer. Projektet omfatter en bygning på tre etager med tilbagetrukket tagetage. I stueetagen skal der fortsat være butikker, mens første sal skal være til erhverv eller bolig. Resten skal være bolig.